10Mar 2021

  Dozór wideo – narzędzie, z którego warto skorzystać

  Dozór wideo to rozwiązanie, z którego chętnie korzystają agencje ochrony. W ten sposób mogą efektywnie zwiększyć jakość wykonywanej przez siebie pracy. To także większe bezpieczeństwo dla samego klienta.

  Pamiętajmy jednak o tym, że dobre narzędzia choć istotne, wymagają dobrze przeszkolonej agencji ochrony. Klient chcący zadbać o swoje bezpieczeństwo powinien więc związać się z usługodawcą o sprawdzonej renomie.

  Dozór wideo

  Dozór wideo, bo wideoweryfikacja jest ważna

  Dzięki odpowiednim zastosowaniu kamer jesteśmy w stanie w krytycznych sytuacjach skorzystać z możliwości wideoweryfikacji. Jedną z bolączek systemów alarmowych są tak zwane „fałszywe alarmy”. Dzięki dozorowi wideo możemy szybko zweryfikować, czy faktycznie na danym obszarze doszło do zagrożenia. W przypadku braku rzeczywistego zagrożenia wiemy, że nie mamy powodów do obaw. Jeśli natomiast interwencja ochrony jest wymagana, wówczas dzięki uprzedniej wideoweryfikacji wiemy, z jakiego typu zagrożeniem mamy do czynienia.

  Aktualnie nowoczesne systemy obwodowe łączące termowizję z analityką obrazu są znacznie bardziej skuteczne w ochronie posesji lub obiektów wielkopowierzchniowych niż standardowy monitoring zdalny, tudzież fizyczny obchód danej posesji. Odpowiednia jakość dozoru wideo może więc znacznie podnieść standardy związane z bezpieczeństwem obiektu.

  Dozór wideo – wideo obchody

  Jedną z usług, które oferują dobre agencje ochrony jest opcja tak zwanego wideo obchodu. Dzięki niemu możemy okresowo zweryfikować obraz z monitoringu wizyjnego CCTV oraz podjąć działania ustalone z klientem. Opcja ta charakteryzuje się szczególną dyskrecją. Jeśli na nasz obiekt wtargnie niepożądana osoba, wówczas nie będzie ona zdawać sobie sprawy z tego, że jest właśnie rejestrowana. Taki obraz jest archiwizowany, dzięki czemu do klienta będzie mógł trafić szczegółowy raport z wykonanej usługi. W tym wypadku dozór wideo pozwala więc na zastąpienie fizycznego pracownika ochrony kamerami, a wyspecjalizowani pracownicy mogą monitorować obiekt z wielu kamer jednocześnie. Dzięki temu szanse na spostrzeżenie potencjalnego zagrożenia zdecydowanie rosną.

  Dozór wideo – wideo recepcja

  Inną usługą, z której skorzystanie warto rozważyć jest wideo recepcja. Dzisiejszy dozór wideo pozwala na sprawną weryfikację osób, które wywołują połączenie telefoniczne, intercomowe do Centrum Monitorowania Alarmów oraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń wyposażonych w zamek elektroniczny. W ten sposób monitoring posesji stoi na jeszcze wyższym poziomie. Możemy bowiem zweryfikować tożsamość osób, które znalazły się na terenie danego obiektu, a także kontrolować ich zachowanie. Agencja ochrony może uprzednio ustalić z klientem, w jaki sposób pracownicy ochrony mają zachować się w momencie zaistnienia określonej sytuacji.

  Dozór wideo w połączeniu z usługami dobrej agencji ochrony może zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa naszemu obiektowi. Wykwalifikowani pracownicy mogą przeanalizować obraz, ocenić ewentualne zagrożenie i na jego podstawie zdecydować, jakie środki w danym momencie najlepiej będzie podjąć. Dzięki wideoweryfikacji klient otrzyma rzetelny raport, co pozwoli mu na lepsze rozeznanie w działaniach agencji ochrony.

  Podsumowując, dozór wideo zapewniony przez agencję ochrony niesie ze sobą szereg korzyści dla klienta. Jest to wysokiej jakości weryfikacja zagrożeń; eliminowanie fałszywych alarmów; lepsze rozeznanie w zaistniały zagrożeniu; sprawne zarządzanie interwencjami; weryfikacja osób przebywających na terenie obiektu oraz wirtualne obchody, które pozwalają na obserwację wszystkich kluczowych miejsc jednocześnie. Jak widać dozór wideo oferuje wiele korzyści, należy jednak pamiętać o związaniu się z agencją ochrony, która będzie potrafiła odpowiednio wykorzystać posiadane możliwości.

  Piotr Nowacki