1. Alfa
  2. Articles by: Mariusz Gryżewski

Archives Mariusz Gryżewski

22Lut 2022

Nowoczesna technologia w służbie bezpieczeństwa

Rozwój technologii znacznie ułatwił sposoby, w jakie można chronić osoby oraz mienie. Monitoring, zdalne alarmy czy zdalny dozór wideo to najczęściej spotykane rozwiązania. Na jakie jeszcze można liczyć i co dadzą osobom, które decydują się zastosować je u siebie?

Zdalna ochrona – rozwiązanie na miarę XXI wieku

Dzięki możliwościom oferowanym przez internet, aby nadzorować mienie i osoby nie trzeba być na miejscu. Każdy wie, czym jest monitoring wizyjny, czyli CCTV – mamy tu do czynienia ze zwykłym monitorowaniem terenu lub obiektu za pomocą kamery przemysłowej. Podczas zapisywania obrazu uwieczniane są podstawowe informacje – data i godzina. Niestety, jakość obrazu z kamery CCTV jest najczęściej mocno przeciętna.

Rozwiązania zaawansowane znacznie różnią się od zwykłego transmitowania obrazu poprzez standardową kamerę CCTV. Solidny monitoring wideo korzysta ze specjalistycznych kamer oraz dedykowanego oprogramowania. Taka kamera działa na podczerwień, co pozwala na rejestrację ruchomych obiektów nawet w warunkach niedostatecznej ilości światła lub nawet w całkowitej ciemności. Współpracuje przy tym z zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji i czujnikami, co pozwala na gromadzenie kluczowych danych oraz analizę otrzymywanych sygnałów.

W zwykłych warunkach oświetleniowych, czyli przy świetle dziennym, taka specjalistyczna kamera pozwala na rejestrowanie obrazu wysokiej jakości, co jest niezwykle istotne – możliwość zobaczenia każdego szczegółu pozwoli na łatwiejsze zidentyfikowanie potencjalnych intruzów i może stanowić w sądzie niezaprzeczalny dowód włamania, kradzieży lub innego przestępstwa.

Czujniki monitorujące

A jeśli nie kamera, to może czujniki? Są to niewielkie, inteligentne urządzenia, których zadaniem jest przesyłanie sygnału alarmowego przy zajściu określonego zdarzenia. Doskonałym przykładem są powszechnie spotykane czujniki dymu, uruchamiające alarm przeciwpożarowy. Czujniki monitorujące różnią się od nich – nie ogłaszają głośno alarmu, jest on słyszany tylko dla osób w centrum monitoringu.

Ponieważ są różne potrzeby, nie ma jednego, uniwersalnego czujnika. Istnieją za to wyspecjalizowane: zalania, dymu, kontaktowe, zaniku napięcia, ruchu, a nawet zbicia szyby. Wszystkie przesyłają sygnał alarmowy po zajściu konkretnego zdarzenia, czyli np. w przypadku wyczucia dymu lub wykrycia poruszającego się obiektu w zasięgu. Ten zasięg różni się w zależności od zastosowanego czujnika – najlepsze modele mają wynoszący nawet 200 metrów!

Monitoring osób

Kolejne rozwiązanie związane jest ściśle ze smartfonami – które obecnie posiadają niemal wszyscy. Wykorzystuje ono fakt, że współczesne urządzenia tego typu posiadają moduł GPS, umożliwiający lokalizację. Za jego pomocą oraz przy wykorzystaniu map cyfrowych możliwe jest precyzyjne ustalenie położenia danej osoby. Rozwiązanie to wykorzystywane jest np. w przypadku pracowników firm, ale korzystają z niego także osoby prywatne, aby sprawdzać położenie osób starszych.

Monitoring musi mieć centrum

Oczywiście wszystkie alarmy i gromadzone dane muszą być gdzieś przekazywane. W przypadku profesjonalnych firm zajmujących się ochroną trafiają one do centrum monitoringu – w którym oddelegowani pracownicy spędzają czas na śledzeniu nadsyłanego obrazu. Przy zastosowaniu czujników nie jest niezbędne wpatrywanie się cały czas w monitory – czujniki przekazują sygnał alarmowy, który dopiero wówczas wywołuj reakcję.

W przypadku osób prywatnych sygnał alarmu wysyłany jest najczęściej na numer telefonu przypisany do danej usługi, a także pocztę e-mail. Dzięki temu użytkownik zawsze ma rękę na pulsie i wie, że coś złego się dzieje.

Bezpieczeństwo na własną rękę czy z agencją ochrony?

Jeśli chcesz chronić mieszkanie lub dom, możesz samodzielnie ustawić swój prywatny system alarmowy, warto jednak wcześniej skorzystać z porad profesjonalistów. Natomiast ochrona większych powierzchni, miejsc użyteczności publicznej czy punktów usługowych to domena agencji ochrony.

HT

20Sty 2022

RODO a monitoring w firmie

Posiadanie monitoringu w firmie stanowi zabezpieczenie przed kradzieżą i pozwala zapobiegać sytuacjom patologicznym w miejscu pracy. Trzeba jednak pamiętać, że przetwarzanie i zapisywanie wizerunków osób zatrudnionych stanowi jedną z form przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorca powinien zatem przestrzegać określonych procedur, by nie narażać się na zarzuty związane z naruszeniem zasad RODO, a jednocześnie chronić swoje mienie.

RODO a monitoring

Ogólnoeuropejskie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo regulują Wytyczne 3/2019 z 2019 roku. Przyjęła je Europejska Rada Ochrony Danych. Wynika z nich, że w wyborze technologii stosowanych do monitoringu przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę rozwiązania „przyjazne prywatności”. Jako przykład podaje się systemy, które umożliwiają maskowanie lub mieszanie obszarów nieistotnych dla obszaru objętego nadzorem.

Oznacza to, że przed instalacją monitoringu trzeba określić konkretny cel jego wykorzystania. Może to być zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, kontrola produkcji, ochrona mienia albo kontrola zachowania tajemnicy informacji. Trzeba również określić obszar nadzoru. Może on obejmować teren zakładu pracy, ale można również monitorować teren wokół zakładu.

Przepisy RODO nakładają na przedsiębiorcę obowiązek informowania osób potencjalnie objętych monitoringiem o możliwości rejestracji wizerunku. W informacji takiej powinny znaleźć się: nazwa i adres przedsiębiorcy, obszar monitoringu, cel monitorowania, okres przetwarzania danych oraz ewentualni odbiorcy danych. Celem monitoringu nie może być jednak ocena jakości pracy. Pracodawca ma też obowiązek udostępnić pracownikowi kopię nagrań, jeśli ten zwróci się do niego w formie elektronicznej.

Jak pisze na swej stronie Urząd Ochrony Danych Osobowych: „Pracownicy natomiast muszą mieć świadomość, że w miejscu, w którym się znajdują, wprowadzono monitoring. Pracodawca, zgodnie z kodeksem pracy, oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem”.

Jak oznaczyć monitorowany teren, by spełnić wymagania RODO?

Informacje o monitoringu powinny znaleźć się w pobliżu miejsca objętego monitoringiem. Muszą one być widoczne i zamocowane w sposób trwały, mogą zawierać piktogram wskazujący na użycie kamer, choć ten nie jest wystarczający. Tablice nie muszą zawierać wszystkich informacji wymaganych w RODO, muszą natomiast informować, przez kogo i w jakim celu miejsce objęto monitoringiem. Należy również zawrzeć na nich informacje o prawach osoby monitorowanej i dane IOD.

Przepisy o RODO nakładają dodatkowe ograniczenia na urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk. Jak czytamy na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: „Monitoring to środek techniczny umożliwiający rejestrację obrazu. Co za tym idzie – monitoring wizyjny nie może nagrywać dźwięku. Stosowanie kamer rejestrujących również dźwięk może, w przypadkach nieuregulowanych przepisami prawa, zostać uznane za naruszenie prywatności oraz za nadmiarową formę przetwarzania danych, a co za tym idzie wiązać się z odpowiedzialnością nie tylko administracyjną i cywilną ale również i karną. Ponadto, w trakcie nagrania obrazu i dźwięku za pośrednictwem kamery będzie dochodzić do ujawnienia tajemnic prawnie chronionych”.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że Kodeks pracy określa miejsca, w których zabronione jest stosowanie monitoringu. Są to: łazienki, szatnie i pomieszczenia socjalne. Dopuszczone są jednak odstępstwa od zakazu. Chodzi o przypadki, gdy umieszczenie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji określonego celu. Nie może jednak naruszać to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Nie wolno więc stosować technologii uniemożliwiających rozpoznanie przebywających tam osób. Umieszczenie monitoringu w takich miejscach wymaga zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeśli takiej nie ma − przedstawicieli pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u konkretnego pracodawcy.

Wojciech Ostrowski

10Gru 2021

E-ochrona, czyli bezpieczeństwo na miarę XXI wieku!

E-ochrona z roku na rok zyskuje na coraz większej popularności. Usługi tego rodzaju świadczy Alfa Group, czyli agencja ochrony nastawiona na monitoring zdalny.

e-ochron

E-ochrona to nowe możliwości

Pracownicy ochrony fizycznej mają swoje naturalne ograniczenia. Nie mogą kontrolować wielu miejsc jednocześnie, w dodatku ich wzrok nie sięga w każde zakamarki. Dawniej wydawało się, że największym gwarantem bezpieczeństwa jest stróż patrolujący dany obszar. Dziś wiemy, że e-ochrona jest przyszłością branży ochroniarskiej.

Pracownik agencji ochrony, który obsługuje Centrum Monitoringu Alarmów może kontrolować cały obiekt dzięki wizji uzyskanej z wielu kamer. Z tego powodu w przypadku zaobserwowania ewentualnego zagrożenia może szybko określić, jaki rodzaj reakcji jest wymagany.

Postęp techniczny sprawia, że agencje ochrony mogą lepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków. E-ochrona daje większe możliwości, jest tańsza od standardowych metod, a do tego pozwala lepiej wykorzystać umiejętności pracowników.

Zaawansowane firmy ochroniarskie wiedzą, jaką przewagę daje technologia. Z tego powodu szukając agencji, której można zaufać, warto sprawdzić, czy dysponują bogatą ofertą w zakresie monitoringu zdalnego.

E-ochrona, bo ważny jest obraz

Możliwość stałego nadzoru to coś, o czym warto wspomnieć. Monitoring zdalny pozwala na rejestrowanie obrazu. Możemy dokładnie sprawdzić, co wydarzyło się w danym miejscu. Operator Centrum Monitoringu Systemów dzięki dokładnemu podglądowi wie, jakie środki najlepiej zastosować w konkretnej sytuacji. Zdalny monitoring pozwala również na wykluczenie fałszywych alarmów. Interwencja jest podejmowana wyłącznie w momencie, gdy faktycznie jest konieczna.

Jeśli jednak rzeczywiście na terenie obiektu doszło do niepożądanego zdarzenia, w takiej sytuacji na miejsce zostaje wysłany Patrol Interwencyjny. Dzięki wcześniejszemu rozpoznaniu wie on, z jakim niebezpieczeństwem przyjdzie mu się mierzyć. Dodatkowo poprzez komunikację głosową operator może sygnalizować, jakie zagrożenie dostrzegł na jednym z ekranów. E-ochrona oferuje więc szeroki wachlarz możliwości, który daje przewagę interweniującym pracownikom agencji ochrony.

W dzisiejszych czasach nowoczesne systemy obwodowe łączące termowizję z analityką obrazu są znacznie bardziej skuteczne w ochronie posesji lub obiektów wielkopowierzchniowych niż standardowy monitoring zdalny, tudzież fizyczny obchód danej posesji. Właśnie dlatego korzystanie z E-ochrony jest tak ważne. Zaawansowany monitoring zdalny to przyszłość. Wie o tym między innymi agencja Alfa Group, która od dłuższego czasu inwestuje środki finansowe w dalszy rozwój swojej oferty. E-ochrona pozwala na rzeczy, których nie mogą zaoferować agencje bazujące jedynie na ochronie fizycznej.

E-ochrona to niższe koszty

W czasie pandemii wiele firm szukało oszczędności. Mimo to chciano zachować wysoki poziom bezpieczeństwa w zarządzanych przez siebie obiektach. Znakomitym kompromisem okazała się e-ochrona, która pozwala na dużą optymalizację kosztów.

Agencje ochrony przekonują, że w niektórych przypadkach postawienie na ochronę zdalną pozwala na osiągnięcie oszczędności rzędu 70%. Dlatego warto choćby skonsultować się z firmą ochroniarską, aby poznać ich ofertę. Może uda nam się zaoszczędzić nasze pieniądze.

Jest to ciekawa sytuacja, ponieważ e-ochrona daje większe możliwości od ochrony fizycznej. Tymczasem jest tańsza w utrzymaniu. Jeśli zależy nam na wydajniejszej formie ochrony, powinniśmy skonsultować się z agencją ochrony i ustalić, jakie usługi byłyby adekwatne do naszych potrzeb. Warto zapoznać się z różnymi wariantami ochrony, ponieważ ostatecznie najważniejsze jest to, abyśmy mieli świadomość tego, że nasze dobra są dobrze strzeżone. Doświadczona agencja ochrony doradzi nam system, który pozwoli na osiągnięcie największej efektywności.

Coraz więcej klientów stawia na e-ochronę. Nie ma się czemu dziwić. Pandemia przekonała wiele firm do takiego rozwiązania i okazało się ono skuteczne. Również z tego powodu agencje ochrony coraz częściej wdrażają w swoich systemach monitoring zdalny. W końcu technologia ta oferuje coraz więcej możliwości.

Andrzej Dworzański

16Paź 2021

Zdalny Dozór Wideo – Produkt VIP-a 2021

W Alfa Group dziś od rana szampańskie nastroje. W piątek wieczorem podczas uroczystej gali VIP w hotelu Sheraton prezes Sławomir Jaworski odebrał statuetkę Produkt VIP-a 2021 za nasz autorski Zdalny Dozór Wideo. Mamy nadzieję, że Państwo, podobnie jak kapituła, docenią nowatorstwo i skuteczność naszego systemu bezpieczeństwa.

Relacja z gali

Gala VIP znów połączyła ludzi sukcesu

 

4Paź 2021

Szósty piknik strzelecki Alfa Group – bezpieczeństwo ma różne oblicza

W sobotę 2 października po raz szósty zorganizowaliśmy całodniowy piknik strzelecki „Strzał w dziesiątkę”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Business Centre Club oraz firm partnerskich.

piknik strzelecki Alfa Group

Wśród gości pikniku znaleźli się przedstawiciele partnerów technologicznych: Krzysztof Skowroński, prezes CBC Polska, Krzysztof Ciesielski, prezes DMSI, oraz Damian Rokicki, prezes DNR. Sponsorami pikniku były firmy: Marvel, reprezentująca markę KIA, MB Motors, reprezentująca markę Mercedes Benz, Zepter, Mentor i Pawlina. Partnerem naukowym wydarzenia była Społeczna Akademia Nauk.

Swą obecnością zaszczycili organizatorów również przedstawiciele BCC: Cezary Gizka, Wiceprezes BCC Kanclerz Loży Warszawskiej oraz Katarzyna Lorenc, Wiceprezes BCC, Wicekanclerz Loży Warszawskiej.

Do grona znamienitych gości dołączył także Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie − Vasyl Pavlyuk.

− Jestem szczęśliwy, że każda kolejna edycja naszego pikniku strzeleckiego cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Udział naszych partnerów zapewnia wysoki poziom merytoryczny wydarzenia i sporą dawkę najnowszej wiedzy z branży security. Patronat marszałka oraz BCC są dla nas dowodem dużego zaufania i uznania dla działań Alfa Group na rzecz bezpieczeństwa. Cieszy mnie też udział w pikniku konsula generalnego Ukrainy, który ma szansę otworzyć nowe możliwości współpracy międzynarodowej. Za sprawą pikniku chcemy szerzyć wiedzę o bezpieczeństwie, integrować branżę security i środowisko biznesu oraz edukować w zakresie właściwego użytkowania broni, łącząc wiedzę z rozrywką – mówi Sławomir Jaworski, prezes Alfa Group.

Wydarzenie było okazją, aby zaktualizować swoją wiedzę na temat nowoczesnych, dynamicznie zmieniających się technologii w dziedzinie ochrony i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Po takiej dawce wiedzy przyszedł czas na emocje związane z głównym celem spotkania, a mianowicie szkoleniem strzeleckim. W gościnnych progach Strzelnicy Poligon uczestnicy pikniku zapoznali się z używanymi rodzajami broni, zasadami jej używania i wskazówkami dotyczącymi skutecznego celowania. Na 3 stanowiskach ćwiczyli się w strzelaniu ze strzelby gładkolufowej, pistoletów centralnego zapłonu 9 mm oraz karabinów – kałasznikowa i karabinka strzeleckiego AR-15. Po szkoleniu goście Alfa Group płynnie przeszli do praktyki, sprawdzając swoje umiejętności posługiwania się pistoletem. Dla najlepszych zawodników przewidziano puchary, dyplomy i upominki ufundowane przez organizatora oraz BCC.

Po męskich emocjach na strzelnicy nadszedł czas na networking i owocne rozmowy branżowe, po których na wszystkich gości pikniku czekało afterparty, wypełnione przekąskami i luźniejszymi, kuluarowymi rozmowami. Przy grochówce, kaszance, kiełbaskach i nalewkach od firmy Pawlina długo trwały dyskusje, nie tylko o bezpieczeństwie i biznesie. Ponadto przez cały dzień można było zapoznać się bliżej z ofertą partnerów wydarzenia, którzy mieli swoje ekspozycje.

Bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu wszystkim uczestnikom oraz gościom. Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę naszych patronów, którzy zapewnili nam szeroko rozumiane wsparcie i sprawili, że wydarzenie miało wysoki poziom merytoryczny, a także sponsorów, którzy zadbali o przebieg i oprawę imprezy.

14Sie 2021

Zdalny dozór wideo – dlaczego jest to popularny sposób ochrony obiektów?

W ostatnich latach w branży ochrony mienia oraz osób coraz popularniejszymi sposobami pracy stały się wideodozór oraz wideoobchody. To bardzo wygodne rozwiązania, pozwalające na optymalizację kosztów oraz efektywności pracy. A na czym właściwie polegają?

Zdalny dozór wideo

Dozór wideo to coś więcej, niż monitoring

Zdalny dozór wideo wykorzystuje do działania monitoring, jednak jest on bardziej zaawansowany od standardowego. Wykorzystuje zaawansowane technologie, jak termowizję czy analitykę obrazu, a także działa wspólnie z rozmieszczonymi na terenie czujnikami. Dzięki temu w centrum monitoringu nie trzeba bez przerwy wpatrywać się w monitory transmitujące obraz. Gdy kamera lub czujniki wykryją poruszający się obiekt, wówczas centrum natychmiast zostaje o tym poinformowane. Co dalej?

To już zależy od operatora oraz sytuacji. Jeśli na chronionym terenie pojawiają się intruzi, wówczas operator zazwyczaj wysyła na miejsce patrol interwencyjny. W przypadku innych zdarzeń – np. pojawienia się ognia – zostają poinformowane o tym odpowiednie służby. Dlatego nowoczesne systemy dozoru obrazu, które łączą analitykę obrazu z termowizją, są niezwykle skuteczne, a zarazem nie tak absorbujące, jak klasyczne sposoby monitorowania.

Można także zastosować „ochronę mieszaną”. Polega ona na tym, że w określonych godzinach na terenie chronionym przebywają pracownicy operacyjni, patrolujący teren, zaś w pozostałym czasie podlega on dozorowi wideo. Dla zleceniodawcy jest to znaczna redukcja kosztów – dozór wideo jest tańszy od patrolu na miejscu – zaś dla agencji ochrony możliwość przeniesienia pracowników w inne chronione miejsca w okresie dozoru wideo.

 Obchody wideo – czyli ochrona przez oko kamery

Drugie rozwiązanie to wideoobchód. Tutaj również na miejscu nie ma pracowników operacyjnych, a cały dozór odbywa się poprzez kamery monitoringu. W centrum monitoringu sprawdza się co określony czas obraz ze wszystkich kamer po kolei. Mogą być to zarówno kamery wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Każde sprawdzenie jest potwierdzane w raporcie zmianowym, a gdy w przypadku zdalnego obchodu zauważone zostaną zmiany – wliczając w to obecność intruzów – operator natychmiast zgłasza to odpowiednim służbom oraz patrolowi interwencyjnemu.

Podczas monitoringu wszystkie obchody są rejestrowane, przez co zyskuje się dowody świadczące np. o włamaniu czy wandalizmie. Obchody wideo mogą być przeprowadzane w wybranych przez Klienta godzinach, np. rozpoczynać się po opuszczeniu budynku przez pracowników, a kończyć po rozpoczęciu porannej zmiany. Taka elastyczność umożliwia dopasowanie godzin wideo obchodu do potrzeb. Większość firm zajmujących się ochroną, np. Alfa Group, doradza także w zakresie rozmieszczenia kamer w pomieszczeniach i na zewnątrz, dzięki czemu zdalny obchód wideo obejmuje każdy zakamarek na powierzonym terenie.

Ochrona przez kamery wideo – dyskretny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa

Dużą zaletą monitoringu wideo jest możliwość rozmieszczenia jego elementów w taki sposób, aby nie był widoczny dla osób postronnych. W takim wypadku kamery są umieszczane tak dyskretnie, że osoby przebywające w pomieszczeniach nawet nie zdają sobie sprawy z ich obecności! Dzięki temu potencjalni włamywacze nie zostaną zaalarmowani o możliwości śledzenia ich poczynań, co pozwoli na schwytanie ich na gorącym uczynku przez patrol interwencyjny lub policję.

Opisane rozwiązania opierające się na systemach wideo są również ekonomiczne – koszty monitoringu są znacznie mniejsze niż utrzymywanie cały czas patrolu na miejscu. Dlatego usługi tego typu znajdują się w ofercie większości firm zajmujących ochroną osób i mienia. Ich zaletą jest fakt, że doskonale nadają się do obiektów każdej wielkości – zaczynając od biur, kończąc na rozległych placach budowy.

Jeśli poszukujesz sposobu ochrony podległego Ci obiektu lub terenu – warto rozważyć zdalny dozór wideo. Jest on nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim wysoce efektywny.

14Sie 2021

Co zyskasz dzięki profesjonalnej ochronie?

Nieruchomości, zwłaszcza mające dużą powierzchnię, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed intruzami. Niestety, setki przykładów pokazują, że obiekty pozostawiane bez dozoru szybko padają łupem włamywaczy i wandali. A ponieważ poniesione na skutek kradzieży straty mogą iść w tysiące złotych, warto rozważyć zatrudnienie profesjonalnej ochrony.

ochrona

W jaki sposób można chronić nieruchomości?

Aby obiekt został solidnie zabezpieczony, należy zacząć od systemu monitoringu oraz czujników. System monitoringu składa się z kamer, z których obraz przekazywany jest do centralnego komputera. Wymaga to jednak zaangażowania osoby, która będzie sprawdzać transmitowany obraz, aby wykryć intruzów i zaalarmować policję. Czujniki wydają się wygodniejszym rozwiązaniem – gdy wykryty zostaje ruch, dym czy też inne zdarzenie, informacja o zajściu jest przekazywana do osoby odpowiedzialnej za pomocą SMS-a.

Monitoring i czujniki to dwa podstawowe sposoby na zabezpieczenie obiektu, jednak nie zawsze mogą okazać się wystarczające. Dlatego warto postawić na profesjonalną firmę ochroniarską, taką, jak Alfa Group. Dlaczego? Jest ku temu wiele powodów.

Co zyskasz dzięki Alfa Group?

Agencja ochrony mienia i osób Alfa Group ma liczne sposoby na to, aby zapobiegać dewastacji mienia oraz włamaniom. Wykorzystuje do tego zarówno najnowsze rozwiązania technologiczne, jak i profesjonalnie przeszkolony personel operacyjny. Zastosowanie kamer na podczerwień oraz specjalistycznych czujników podpiętych do central alarmowych w połączeniu z wideo-obchodami i patrolami na miejscu gwarantują wysoki poziom ochrony obiektu oraz natychmiastową interwencję w przypadku wykrycia osób niepożądanych.

Zlecając firmie opiekę nad obiektem, właściciel zostaje odciążony od konieczności zaangażowania osób do pilnowania porządku oraz nadzorowania obrazu z kamer wideo. Wszystkie te zadania przejmuje na siebie Alfa Group – podjęcie odpowiednich działań odbywa się na podstawie ustaleń z właścicielem danego obiektu. Ponadto każdy, kto zdecyduje się na powierzenie ochrony tej firmie, może liczyć na bezpłatny audyt bezpieczeństwa. Na jego podstawie Alfa Group może ustalić optymalne rozwiązania dotyczącego takich rzeczy, jak rozmieszczenie alarmów, kamer oraz czujników.

Zalety profesjonalnej ochrony

Oprócz powyższych zalet współpraca z profesjonalistami to także dodatkowe korzyści. Wszystkie nagrania z kamer są archiwizowane, dzięki czemu mogą stanowić dowód w sprawach karnych. Pracownicy ochrony nie muszą przebywać cały czas na miejscu – w przypadku wykrycia za pomocą systemu monitoringu intruzów, na miejsce wysyłany jest przeszkolony, umundurowany patrol interwencyjny.

Do każdego obiektu przydzielany jest osobny koordynator, dzięki czemu każdy klient Alfa Group ma pewność, że cały czas trzymana jest „ręka na pulsie”. Osoba taka odpowiada również za sporządzanie raportów z wszystkich wykonanych interwencji oraz działań dokonywanych na terenie ochranianego obiektu. Właściciel zawsze wie, co się dzieje – i dlaczego.

Kolejną wartą uwagi rzeczą jest możliwość stworzenia instrukcji ochrony dla pracowników obiektu. Opracowywana jest ona na podstawie przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa oraz wytycznych zawartych w załączniku do zapytania ofertowego. Możliwe jest również przeszkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pod kątem przepisów BHP.

Alfa Group korzysta z najnowocześniejszego sprzętu do ochrony obiektów, dlatego może poszczycić się bardzo wysokim wskaźnikiem skuteczności w udaremnianiu włamań, kradzież oraz dewastacji. Pracownicy firmy są profesjonalistami z dużym doświadczeniem – powierzając im ochronę obiektu masz pewność, że sprawa znajduje się we właściwych rękach.

Na koniec pozostaje aspekt finansowy. Samodzielny zakup odpowiedniego sprzętu do stworzenia systemu ochrony może sporo kosztować – a jeśli nie zna się na rzeczy, często przepłaca za niepotrzebne elementy. Doradztwo Alfa Group oraz wykorzystanie firmowego sprzętu pozwolą na optymalne inwestycje.

24Cze 2021

Medal Europejski dla Alfa Group – sukces pod znakiem nowych technologii

23 czerwca Sławomir Jaworski, prezes Alfa Group Sp. z o.o., odebrał Medal Europejski przyznany firmie w ramach XXXII edycji przedsięwzięcia za zdalny dozór wideo. Nagrodzone rozwiązanie oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa w nowoczesnym wydaniu, dostosowany do trendów rynkowych i indywidualnych potrzeb klientów szukających skutecznej ochrony.

Medale Europejskie są przyznawane przez Business Centre Club pod patronatem honorowym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Stanowią prestiżowe ogólnopolskie wyróżnienie wpisujące się w upowszechnianie idei Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorców.

medal-europejskiEuropejski poziom usług

Nagradzane wyroby i usługi, zgodnie z mottem: „Polak w świecie”, dowodzą wysokiej jakości oferty krajowych przedsiębiorstw, które standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego. Skala i prestiż wyróżnienia, jakim jest Medal Europejski, przyznany nam na wniosek BCC, sprawiają, że jestem zaszczycony w równym stopniu jak zaskoczony nagrodą, gdyż jesteśmy członkiem Business Centre Club dopiero od niedawna. To, że nasz autorski projekt – Zdalny Dozór Wideo – został dostrzeżony i doceniony jako warta wyróżnienia, przyszłościowa usługa w sferze bezpieczeństwa biznesu, wiele dla mnie znaczy i jest dla mojego zespołu motywacją do dalszej, równie owocnej pracy – mówi Sławomir Jaworski.

Laureaci dumą krajowej gospodarki

Uroczystość podsumowująca XXXII edycję wręczenia Medali Europejskich, która przyniosła sukces spółce Alfa Group, odbyła się w siedzibie BCC − w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Poprowadził ją dyrektor Biura Interwencji, przedstawiciel BCC w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Krzysztof Ostrowski. Wyróżnienia wręczyli laureatom Maciej Owczarek, wiceprezes, dyrektor generalny BCC, i dr Jarosław Mulewicz, członek Rady Organizatorów BCC, główny negocjator Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską.

Maciej Owczarek w słowach skierowanych do uhonorowanych przedsiębiorców podkreślił, że ostatnie trudne miesiące były bodźcem do zmian, czasem przewartościowania we wszystkich sferach, z biznesem włącznie. Zwycięskie firmy poradziły sobie z napotkanymi trudnościami i przetrwały kryzysowy okres bez uszczerbku.

Jarosław Mulewicz stwierdził, że polskie przedsiębiorstwa są dziś wielkim graczem na rynku Unii Europejskiej, dostawcami najwyższej jakości produktów i usług, będących dumą krajowej gospodarki i dowodem jej silnej pozycji na arenie międzynarodowej.

20210624_081853_resized-007

Sukces pod znakiem postępu

Alfa Group, jako lider w branży security i dostawca najnowocześniejszych rozwiązań, jest doskonale przygotowana, aby świadczyć innowacyjne usługi odpowiadające zachodzącym zmianom technologicznym oraz społeczno-gospodarczym. Spółka stale poszerza ofertę, proponując szeroki wachlarz rozwiązań, które są nie tylko skuteczne, lecz także dostosowane do zróżnicowanych potrzeb odbiorców.

alfa

W efekcie stale rośnie grono zadowolonych klientów firmy i zaufanie do marki, która jest dostrzegana na rynku, ceniona i wyróżniana. Medal Europejski jest tego najlepszym dowodem. Jestem dumny, że szefuję firmie, która ma takie osiągnięcia i cieszy się poważaniem w elitarnych kręgach reprezentujących środowisko przedsiębiorczości. Nie boję się powiedzieć, że Alfa Group reprezentuje najwyższy europejski poziom. Cenią nas zagraniczni partnerzy, tacy jak firma LivEye, produkująca nowatorskie wieże monitorujące, która spośród wielu agencji ochrony na rynku międzynarodowym wybrała właśnie nas, powierzając nam swoje flagowe produkty. Właśnie innowacyjność wyznacza nasz rozwój. Chcemy być postrzegani jako lider branży security, który idzie z duchem czasu i nie boi się wyzwań. Stawiamy na nowe technologie i narzędzia, które zapewnią nam konkurencyjną pozycję, a klientom jeszcze większy poziom bezpieczeństwa – mówi Sławomir Jaworski.

 

2Cze 2021

Alfa Group członkiem elitarnego BCC

20 maja br. Alfa Group Sp. z o.o. została członkiem elitarnego Business Centre Club. Tym samym firma dołączyła do cenionego grona gospodarczych liderów, a  dzięki członkostwu zyskała jeszcze większe uznanie w środowisku przedsiębiorców i zaufanie ze strony klientów.

ver_02

Członkowie założyciele Business Centre Club 30 lat temu postawili sobie za cel kreowanie postępu w dziedzinie gospodarki, który ma otwierać nowe drogi rozwoju całemu społeczeństwu. Ta rola i odpowiedzialność, którą biorą na siebie wciąż nowe firmy, będące wzorem rzetelności i wiarygodności oraz ilustracją gospodarczego sukcesu, cały czas stanowi sedno działalności klubu i wyzwanie dla jego podmiotów członkowskich. BCC na przestrzeni lat wypracował sobie renomę i silną pozycję skutecznego reprezentanta interesów środowiska biznesu. O jego sile i wyjątkowości stanowi zaangażowanie członków w rozwój gospodarki i tworzenie optymalnych warunków dla przedsiębiorczości.

Stając się członkiem Business Centre Club, spółka Alfa Group dołączyła do grona odważnych, odpowiedzialnych przedsiębiorców, zaangażowanych nie tylko w budowanie pozycji własnej firmy, lecz także w rozwój krajowej przedsiębiorczości i jej wizerunku na forum międzynarodowym. Otrzymała przepustkę do kręgu ludzi biznesu, którzy wzajemnie się inspirują i są gotowi dzielić się wiedzą oraz własnymi doświadczeniami w budowaniu sukcesu, a także rozmawiać o problemach, wyzwaniach i perspektywach dla gospodarki, próbując znaleźć rozwiązania.

Nie od dziś wiadomo, że razem można więcej. Jako członek BCC Alfa Group zobowiązała się czynnie uczestniczyć w działaniach środowiska, których zadaniem jest aktywność w obszarze rozwiązywania problemów przedsiębiorców oraz oddziaływanie na kluczowe elementy życia gospodarczego Polski i Europy.

13Maj 2021

Włamywacze też przeszli na home office, pracowali z… naszych domów

W 2020 wzrosła liczba włamań w Polsce, co jest dość zaskakujące, bo duży procent Polaków przeszło wtedy na pracę zdalną. Wydawać by się mogło, że home office będzie oznaczać ograniczenie działań złodziei, lecz stało się odwrotnie – w zeszłym roku dokonano więcej włamań niż w poprzednich latach, kiedy w domach spędzaliśmy znacznie mniej czasu.

2020 był rokiem trudnym, wnoszącym wiele niespodziewanych zmian. W pierwszych miesiącach na horyzoncie pojawiła się wizja zbliżającej się „nowej rzeczywistości”. Informacje z kraju i świata zostały zdominowane przez pandemię – jej rozwój i wpływ na gospodarkę, społeczeństwo, codzienne życie. Praca i nauka przeniosły się do domów, regularnie wprowadzane były obostrzenia związane z ograniczeniem przemieszczania się. Z powodu strachu przed tym co nieznane zaczęliśmy unikać kontaktu ze światem zewnętrznym, licząc, że w domowym zaciszu będziemy bezpieczni. Jak z nową rzeczywistością poradzili sobie włamywacze? Czy złodzieje również mogą „pracować” na home office?

złodziej

Praca zdalna w 2020 roku

Według statystyk przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec Czerwca 2020 na home office przebywało 10,2% badanych pracowników. Do osób pracujących zdalnie należy również doliczyć osoby, które w wyniku COVID-19 były zmuszone do przerwania wykonywanej pracy, a w tym przypadku mówimy o 13,7% ogólnej liczby pracujących.

Te dwa zestawienia procentowe pokazują, że w porównaniu z poprzednimi latami, w 2020 w domach spędziliśmy znacznie więcej czasu. Wydawać by się mogło, że ograniczenie przemieszczania się powinno spowodować spadek liczby włamań. Wbrew przypuszczeniom, stało się jednak inaczej. W Polsce w 2020 roku zaobserwowaliśmy, że ich liczba skoczyła do góry – wyniosła 74 502, co daje wzrost o 5% względem roku 2019, w którym miejsce miało 71 186 włamań. Biorąc pod uwagę, że w ubiegłych latach z roku na rok również mogliśmy obserwować zwiększenie aktywności włamywaczy, dane są dosyć niepokojące.

Dlaczego home office sprzyja włamaniom?

Pandemia wtargnęła do naszego życia bez pytania i zawładnęła nim, odwracając o 180 stopni na wielu płaszczyznach. Poza pracą zdalną, w świat wirtualny przeniosła się również edukacja – szkoły i uczelnie wprowadziły lekcje i wykłady w formie on-line. Wiele osób w wyniku niepokojącej sytuacji ekonomicznej straciło główne źródło dochodu, a w międzyczasie w każdym z nas zagościły niepewność i strach. Obserwując rozwijającą się sytuacje w kraju i na świecie, powoli zaczęliśmy przyzwyczajać się do wizji długotrwałego „zamknięcia”, czego owocem było częste podejmowanie decyzji o wyjechaniu do rodzinnych miejscowości i spędzenia tego trudnego czasu w domowym zaciszu wśród najbliższych. Dla włamywaczy oznaczało to jedno – puste mieszkania. Analizując statystyki można śmiało stwierdzić, że tę okazję wykorzystali.

Duże miasta w Polsce z największą liczbą włamań

Masowe wyjazdy do rodzinnych miejscowości i opuszczanie mieszkań przez osoby pracujące i studentów mogą mieć związek z dużą liczbą włamań w większych miastach. W 2020 na szczycie listy znalazły się Wrocław – 16% wszystkich włamań i Katowice – 15%, niewiele niżej Warszawa – 9% i Gdańsk – 8%. Dane te mogą wskazywać, że włamywacze wykorzystali moment, w którym zapewnienie schronienia przed zagrożeniem związanym z pandemią przyćmiło to dotyczące ochrony przed włamaniem i wykorzystując okres nieuwagi, wtargnęli do naszych mieszkań.

Spryt złodziei czy uśpiona czujność mieszkańców?

Najbardziej obfitym we włamania miesiącem był Czerwiec, w którym miejsce miało 9 496 włamań, co stanowi aż 153% średniej z całego roku. Styczeń i Grudzień również znajdują się na górze listy, kolejno z o 38% i 33% większą liczbą względem wszystkich miesięcy. O 21% średnią przebił Marzec, w którym odnotowaliśmy 7 535 włamań, co może mieć związek z pierwszym lockdownem, który zapoczątkował fale wyjazdów do rodzinnych miejscowości.

Dlaczego te miesiące sprzyjały złodziejom?

Analizując dane dotyczące najbardziej obfitych we włamania miesięcy, można wywnioskować, że zwiększenie ich liczby było związane z obniżeniem naszej czujności. Czerwiec i Grudzień to miesiące, w których uwaga skupia się na przyjemnościach (odpoczynku, prezentach, chwilach z rodziną). Na początku lata dużą wagę przykładamy do planowania urlopów i pierwszych letnich wyjazdów, spędzamy całe dnie w plenerze, wyjeżdżając na wycieczki, a spędzanie czasu w domu odchodzi na drugi plan. W ubiegłym roku okres letni był również związany z luzowaniem obostrzeń i spadkiem ilości zakażeń koronawirusem, co za tym idzie – ponowną możliwością korzystania z uroków świata zewnętrznego. Jak widać był to również czas sprzyjający złodziejom, którzy wykorzystali naszą chwilowo uśpioną czujność. Podobnie stało się w Grudniu i Styczniu – okres świąteczno-noworoczny, w którym każdą możliwą chwilę spędzamy w rodzinnym domu to czas, w którym mieszkania stoją puste i stanowią łatwy cel dla włamywaczy.

Pustki na ulicach i puste sklepy to okoliczności sprzyjające włamaniu

W trakcie pandemii okolicznością sprzyjającą działaniom złodziei były nie tylko opuszczone mieszkania. Zamknięte zostały restauracje i niektóre sklepy, a ulice przez długi czas świeciły pustkami. Brak świadków i puste lokale usługowe to warunki wręcz idealne do zaplanowania i zrealizowania włamania, co mogło mieć wpływ na wzrost ich liczby w 2020 roku.

Wzrost włamań w 2020 podsumowała mł. Asp. Irmina Sulich z Komendy Stołecznej Policji:

„Największy wzrost włamań odnotowaliśmy m.in. w marcu, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszym lockdownem oraz w grudniu i styczniu. W marcu, kiedy uderzyła nas „nowa rzeczywistość” bardzo często szukaliśmy ukojenia wyjeżdżając do rodzinnych miejscowości, natomiast w grudniu i styczniu korzystaliśmy z okresu świąteczno-noworocznego, wolny czas chcieliśmy spędzić w gronie najbliższych, co skutkowało pozostawieniem mieszkania, a zarazem zachęcało włamywaczy. „

Również dodała, że pustki na ulicach to były okoliczności bardzo sprzyjające złodziejom:

„Należy wspomnieć, że celem przestępców nie są jedynie zamieszkałe lokale, ale również lokale usługowe czy firmy. Przez panującą pandemię było mniej ludzi na ulicach, co wiązało się z tym, że brak potencjalnych świadków zdarzenia wręcz zachęcał do włamania lub kradzieży.”

Produkty przeciwwłamaniowe to podstawa bezpieczeństwa

Dom jest miejscem, w którym czujemy, a na pewno powinniśmy czuć się bezpiecznie, dlatego w obliczu zagrożenia to właśnie tam ukryliśmy się w trakcie pandemii COVID-19. W momencie, w którym dochodzi do włamania nasz dotychczasowy azyl przestaje być schronieniem i sam staje się zagrożeniem, przed którym miał nas chronić. W drodze do uniknięcia niebezpiecznych sytuacji ważną rolę odgrywają produkty przeciwwłamaniowe, zwłaszcza zabezpieczenia, których działanie zapewnia spokój ducha podczas przebywania poza domem – okna i drzwi ze zwiększoną odpornością na włamanie oraz kontaktrony i czujniki, monitorujące ruchy i działania w obrębie domu i wykrywające próby dostania się do środka przez osoby trzecie.

Prezes Stowarzyszenia Dom Bezpieczny, Karol Klos przypomina:

„Wyjazdy w okresie pracy zdalnej oraz okresy wakacyjno-świąteczne były okolicznościami sprzyjającymi włamaniom w roku 2020. Tym bardziej ważna w tym kontekście jest możliwość zdalnej kontroli stanu naszego domu czy mieszkania. Zabezpieczenia mechaniczne, jak okna, drzwi czy rolety przeciwwłamaniowe są kluczowe do zmniejszenia zapału włamywacza, ale musimy także zapewnić sobie informację, że dzieje się coś niepokojącego i ktoś niepowołany próbuje się dostać.

Nie zapominajmy też o biurach, restauracjach, sklepach. To atrakcyjne, opustoszałe obecnie pole włamań. W nich z kolei łatwiej o monitoring czy system alarmowy, a najlepiej 2w1. Bo cóż nam po monitoringu i możliwości obejrzenia jak nas okradano, jeżeli nie będziemy mieli w porę informacji o włamaniu? Nasza rzeczywistość zmieniła się prawdopodobnie na dobre. Wrócimy do pracy w biurach, do komunikacji miejskiej czy działalności usługowych, ale pandemia koronawirusa zmieniła nasze spojrzenie na pracę zdalną, zwiększyła dystans społeczny i anonimowość na ulicach. Uczmy się na błędach z ubiegłego roku i pozwólmy sobie nie martwić się o nasze bezpieczne miejsce na świecie, gdy wyjeżdżamy”

Strona 1 z 3123