1. Alfa
  2. Articles by: Mariusz Gryżewski

Archives Mariusz Gryżewski

25Mar 2021

Zdalny dozór wideo przyszłością ochrony technicznej

Zdalny dozór wideo to nowa forma monitoringu, która oferuje niedostępne wcześniej możliwości. Dzięki szerokiemu spektrum zastosowań usługa z sukcesem weszła na rynek ochrony. Wszystko za sprawą rozwoju technologii oraz upowszechnieniu się transmisji wideo przez internet.

Z tego tekstu dowiesz się, w jaki sposób możesz wykorzystać zdalny dozór wideo do własnych potrzeb. Ponadto poznasz powody, dla których firmy ochroniarskie tak chętnie korzystają z tej technologii.

Zdalny dozór wideo

Zdalny dozór wideo a monitoring video CCTV

Choć od strony technicznej zdalny dozór wideo nie różni się szczególnie od monitoringu video CCTV, różnica polega na stosowaniu ich do różnych zadań. W przypadku ochrony CCTV najwyższym priorytetem jest dobra jakość obrazu. Tę technologię stosuje się najczęściej w przypadku monitorowania dużych obiektów, gdzie istotne jest również łatwe zidentyfikowanie poszczególnych obiektów. CCTV charakteryzuje się dobrą rozdzielczością obrazu oraz dużej ilości klatek rejestrowanych na sekundę. W celu uzyskania oczekiwanych efektów należy użyć kamer wysokiej jakości, do tego zapotrzebowanie na pasmo transmisyjne jest ogromne, ponieważ monitoring rejestruje obraz z wielu urządzeń jednocześnie. Zastosowanie tej technologii wymaga więc sporej inwestycji środków, czasem budowy dedykowanych łącz, zwykle światłowodowych.

Dla osób o innych potrzebach lepszym rozwiązaniem będzie więc zdalny dozór wideo. W tym wypadku zadaniem priorytetowym jest szybkie przesłanie obrazu, nawet na dużą odległość. Obraz nie musi być najwyższej jakości, ponieważ najważniejszą kwestią jest dostarczenie ogólnej informacji na temat monitorowanego obiektu. Ten rodzaj ochrony pozwala między innymi na uniknięcie tak zwanych „fałszywych alarmów”. Ochrona jest w stanie szybko zdiagnozować, czy faktycznie wymagana jest interwencja.

Zdalny dozór wideo, dlaczego polecają go agencje ochrony

W przypadku bezpieczeństwa warto zdać się na opinie ekspertów w tej dziedzinie. Agencja ochrony Alfa Group wyszczególniła trzy elementy, w których zdalny dozór wideo sprawdza się najlepiej.

Pierwszym z nich jest wideoweryfikacja. Jak wspomnieliśmy powyżej, podczas monitorowania obiektów dochodzi do „fałszywych alarmów”. Ich źródłem mogą być czujniki zewnętrzne, bariery podczerwieni, analitykę obrazu z kamer CCTV, przycisk napadowy, GPS oraz inne czujniki podpięte do transmiterów bądź central alarmowych kompatybilnych z Centrum Monitorowania Alarmów. Dzięki zastosowaniu zdalnego dozoru wideo, pracownik ochrony lub sam właściciel obiektu może szybko ocenić, czy rzeczywiście doszło do zagrożenia. Dzięki tej technologii łatwiej zarządza się także ewentualną interwencją. Jest to rozwiązanie, które cenią klienci, ponieważ oni również posiadają natychmiastowy dostęp do obrazu z kamer.

Zdalny dozór wideo może służyć także do celów prewencyjnych. Tak zwane wideo obchody pozwalają na zastąpienie pracownika ochrony, który dotychczas osobiście musiał monitorować obiekt. W tym wypadku technologia pozwala nam na uzyskanie pełnej kontroli dzięki obrazowi z wielu kamer, co pozwala spełnić określone procedury ochronne. Takie rozwiązanie pozwala także na raportowanie o wszelkich problemach w czasie rzeczywistym.

Ostatnią, ale równie cenną możliwością zdalnego dozoru wideo jest tzw. wideo recepcja. Dzięki tej usłudze możemy szybko i sprawnie zweryfikować osoby wywołujące połączenie telefoniczne intercomowe do CMA oraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń wyposażonych w zamek elektroniczny.

Należy również podkreślić, że zdalny dozór wideo sprawdza się nie tylko w przypadku ochrony obiektów. Pozwala on również zwiększyć kontrolę nad prowadzonym przez nas biznesem. Dzięki systemowi kamer sprawdzimy, czy nasi pracownicy przestrzegają procedur oraz standardów naszej firmy. Ponadto ocenimy, czy drogi ewakuacyjne nie są zastawione. Możliwości jest więc dużo, a ten rodzaj monitoringu z pewnością pomoże w utrzymaniu odpowiedniego poziomu kontroli.

Andrzej Dworzański

10Mar 2021

Dozór wideo – narzędzie, z którego warto skorzystać

Dozór wideo to rozwiązanie, z którego chętnie korzystają agencje ochrony. W ten sposób mogą efektywnie zwiększyć jakość wykonywanej przez siebie pracy. To także większe bezpieczeństwo dla samego klienta.

Pamiętajmy jednak o tym, że dobre narzędzia choć istotne, wymagają dobrze przeszkolonej agencji ochrony. Klient chcący zadbać o swoje bezpieczeństwo powinien więc związać się z usługodawcą o sprawdzonej renomie.

Dozór wideo

Dozór wideo, bo wideoweryfikacja jest ważna

Dzięki odpowiednim zastosowaniu kamer jesteśmy w stanie w krytycznych sytuacjach skorzystać z możliwości wideoweryfikacji. Jedną z bolączek systemów alarmowych są tak zwane „fałszywe alarmy”. Dzięki dozorowi wideo możemy szybko zweryfikować, czy faktycznie na danym obszarze doszło do zagrożenia. W przypadku braku rzeczywistego zagrożenia wiemy, że nie mamy powodów do obaw. Jeśli natomiast interwencja ochrony jest wymagana, wówczas dzięki uprzedniej wideoweryfikacji wiemy, z jakiego typu zagrożeniem mamy do czynienia.

Aktualnie nowoczesne systemy obwodowe łączące termowizję z analityką obrazu są znacznie bardziej skuteczne w ochronie posesji lub obiektów wielkopowierzchniowych niż standardowy monitoring zdalny, tudzież fizyczny obchód danej posesji. Odpowiednia jakość dozoru wideo może więc znacznie podnieść standardy związane z bezpieczeństwem obiektu.

Dozór wideo – wideo obchody

Jedną z usług, które oferują dobre agencje ochrony jest opcja tak zwanego wideo obchodu. Dzięki niemu możemy okresowo zweryfikować obraz z monitoringu wizyjnego CCTV oraz podjąć działania ustalone z klientem. Opcja ta charakteryzuje się szczególną dyskrecją. Jeśli na nasz obiekt wtargnie niepożądana osoba, wówczas nie będzie ona zdawać sobie sprawy z tego, że jest właśnie rejestrowana. Taki obraz jest archiwizowany, dzięki czemu do klienta będzie mógł trafić szczegółowy raport z wykonanej usługi. W tym wypadku dozór wideo pozwala więc na zastąpienie fizycznego pracownika ochrony kamerami, a wyspecjalizowani pracownicy mogą monitorować obiekt z wielu kamer jednocześnie. Dzięki temu szanse na spostrzeżenie potencjalnego zagrożenia zdecydowanie rosną.

Dozór wideo – wideo recepcja

Inną usługą, z której skorzystanie warto rozważyć jest wideo recepcja. Dzisiejszy dozór wideo pozwala na sprawną weryfikację osób, które wywołują połączenie telefoniczne, intercomowe do Centrum Monitorowania Alarmów oraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń wyposażonych w zamek elektroniczny. W ten sposób monitoring posesji stoi na jeszcze wyższym poziomie. Możemy bowiem zweryfikować tożsamość osób, które znalazły się na terenie danego obiektu, a także kontrolować ich zachowanie. Agencja ochrony może uprzednio ustalić z klientem, w jaki sposób pracownicy ochrony mają zachować się w momencie zaistnienia określonej sytuacji.

Dozór wideo w połączeniu z usługami dobrej agencji ochrony może zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa naszemu obiektowi. Wykwalifikowani pracownicy mogą przeanalizować obraz, ocenić ewentualne zagrożenie i na jego podstawie zdecydować, jakie środki w danym momencie najlepiej będzie podjąć. Dzięki wideoweryfikacji klient otrzyma rzetelny raport, co pozwoli mu na lepsze rozeznanie w działaniach agencji ochrony.

Podsumowując, dozór wideo zapewniony przez agencję ochrony niesie ze sobą szereg korzyści dla klienta. Jest to wysokiej jakości weryfikacja zagrożeń; eliminowanie fałszywych alarmów; lepsze rozeznanie w zaistniały zagrożeniu; sprawne zarządzanie interwencjami; weryfikacja osób przebywających na terenie obiektu oraz wirtualne obchody, które pozwalają na obserwację wszystkich kluczowych miejsc jednocześnie. Jak widać dozór wideo oferuje wiele korzyści, należy jednak pamiętać o związaniu się z agencją ochrony, która będzie potrafiła odpowiednio wykorzystać posiadane możliwości.

Piotr Nowacki

 

1Mar 2021

System zdalnego monitorowania i jego przewaga nad ochroną fizyczną

Rozwój technologii przyczynił się do znacznej poprawy dotyczącej systemów bezpieczeństwa. Dotyczy to również systemu zdalnego monitorowania, który obecnie góruje już nad standardową ochroną fizyczną.

Jeśli zależy nam na poprawie bezpieczeństwa, warto zapoznać się z tym systemem. Tym bardziej, że przemawia za nim kilka czynników, które warto mieć na uwadze.

Czym jest system zdalnego monitorowania?

Monitoring wizyjny to stała obserwacja obiektu za pomocą kamer. Pracownicy agencji ochrony otrzymują obraz, który przesyłany jest do Stacji Monitorowania Alarmów. Operatorzy kontrolują więc zdalnie sytuację i w razie zagrożenia podejmują odpowiednie decyzje. Klient może zdecydować się na kilka różnych wariantów ochrony, bowiem system zdalnego monitorowania to kompleksowa oferta rozwiązań, które mogą skutecznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Jednym z najbardziej zalecanych wariantów jest zintegrowanie monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym budynków.

Pracownicy ochrony mogą za pomocą analizy obrazu ocenić sytuację i wdrożyć procedury najbardziej adekwatne do zaistniałej sytuacji. Gdy na miejsce zostanie wysłana grupa interwencyjna, wówczas będzie posiadała ona informacje, które pomogą jej w opanowaniu zaistniałej sytuacji.

System zdalnego monitorowania to niższe koszty ochrony

Dzięki monitoringowi wizyjnemu wiele firm jest w stanie ograniczyć nawet do zera liczbę pracowników ochrony fizycznej. Bezpieczeństwem obiektu zajmuje się wówczas agencja, która za pomocą Stacji Monitorowania Alarmów śledzi obraz z zainstalowanych kamer.

System zdalnego monitorowania to również brak kosztów związanych z interwencjami po fałszywych alarmach. Nieuzasadnione działanie patrolu interwencyjnego to dodatkowy koszt dla klienta. Tymczasem sprawny monitoring pozwala na szybkie ocenienie zagrożenia i ewentualne wstrzymanie patrolu. Czasem czujniki zareagują na przykład na ruch zwierząt, co naturalnie nie wymaga podejmowania interwencji.

Skorzystanie z tego rodzaju technologii może więc znacznie obniżyć koszty ochrony obiektu. Wiele agencji ochrony przekonuje, że w ciągu miesiąca da się zaoszczędzić nawet 70% budżetu przeznaczanego na bezpieczeństwo naszej firmy.

System zdalnego monitorowania to lepsza ochrona

Choć niższe koszty są dobrym argumentem, jeszcze lepszym jest kwestia bezpieczeństwa. Monitoring pozwala na całodobową obserwację obiektu. Pracownik fizyczny, co naturalne, może przebywać w tylko jednym miejscu jednocześnie. Pracownik agencji ochroniarskiej przebywający w Stacji Monitorowania Alarmów może zaś jednocześnie obserwować wszystkie kluczowe miejsca. Ponadto kamery mogą zostać zainstalowane w miejscach, do których pracownik ochrony fizycznej mógłby nie mieć dostępu.

Ponadto kamery pełnią również rolę prewencyjną. Potencjalny złodziej widząc kamery oraz oznakowanie agencji ochroniarskiej od razu wie, że włamanie się na taki obiekt stanowiłoby duże ryzyko. Ponadto monitoring może działać nie tylko na złodziei, ale również i… pracowników firmy. Za pomocą obrazu możemy łatwo zobaczyć, czy nie robią oni nadprogramowych przerw oraz stwierdzić czy nie łamią regulaminu.

System zdalnego monitorowania pozwala także na archiwizowanie materiałów. Dzięki temu klient może otrzymać raport z pracy agencji. Zobaczy, jakie działania podjęła agencja ochrony. Będzie mógł również ocenić, w jakim stopniu sprawdza się system bezpieczeństwa, z którego korzysta.

Co więcej, w przypadku zaawansowanych systemów, agencja ochrony będzie mogła zapewnić również dodatkowe możliwości. Na przykład wykryć ruch na terenie obiektu, zliczyć przebywające na terenie obiektu pojazdy, zidentyfikować konkretne osoby, a nawet automatycznie wykryć moment, kiedy człowiek lub pojazd pojawi się w miejscu niedozwolonym. Tego typu środki sprawiają, że ochrona obiektu stoi na niezwykle wysokim poziomie.

System zdalnego monitorowania oferuje szeroki zakres możliwości ochrony obiektu, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na bezpieczeństwo.

Andrzej Dworzański

18Lut 2021

E-kamery, sposób na zwiększenie bezpieczeństwa

Nowe technologie oznaczają także nowe możliwości. E-kamery to doskonały sposób na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poziomu kontroli nad obiektem, na którego bezpieczeństwie nam zależy. Z tego powodu jest to tak popularne rozwiązanie w agencjach ochrony.

e-kamery

E-kamery gwarancją bezpieczeństwa

Monitoring zdalny jest przyszłością ochrony. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego człowiek powinien mieć rzetelne wsparcie technologii. Sprzęt wysokiej jakości daje większe możliwości agencjom ochrony. Dzięki temu mogą one lepiej wykonywać swoje obowiązki.

W przypadku e-kamer Centrum Monitorowania Alarmów otrzymuje obraz z danego obiektu. Dzięki temu operator może śledzić wiele miejsc jednocześnie, zyskując tym samym przewagę nad pracownikiem ochrony fizycznej. Ochrona zdalna to dokładna obserwacja, archiwizacja obrazu, a także dostęp do miejsc trudnodostępnych dla ludzkiego oka.

Jeśli dojdzie do ewentualnego zagrożenia, wówczas operator dysponuje wieloma informacjami na temat zagrożenia. E-kamery pozwalają mu na rzetelne rozpoznanie sytuacji, dzięki czemu od razu wiadomo, jakie środki najlepiej będzie podjąć w danym momencie. Na miejsce może zostać wysłany Patrol Interwencyjny, straż pożarna lub karetka pogotowia, zależnie od zdarzenia. Wszystko dzięki informacjom, które operator zdobędzie podczas wideo patrolu.

E-kamery zapewniają stały nadzór

Niestety, w przypadku ochrony często może zawieść czynnik ludzki. Z tego powodu człowiek zawsze powinien mieć wsparcie technologii, która sprawi, że poziom bezpieczeństwa nad obiektem będzie zdecydowanie wyższy. E-kamery pozwalają pracownikom firm ochroniarskich na lepsze wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Warto wspomnieć także o fałszywych alarmach. Każda niepotrzebna reakcja to dodatkowe koszty oraz niepotrzebny stres. Czujniki potrafią w niektórych przypadkach zareagować na dym dochodzący z okolicy lub na przebiegające przez naszą placówkę zwierzę. Centrum Monitorowania Alarmów może szybko rozpoznać, czy rzeczywiście doszło do zagrożenia. Monitoring zdalny pozwala więc na szybkie rozpoznanie zagrożenia.

E-kamery to również znakomity sposób na prewencyjne odstraszanie potencjalnych złodziei. Sama obecność tych urządzeń na terenie placówki oznacza, że obiekt jest odpowiednio chroniony a ewentualna próba kradzieży może wiązać się z szybkimi kłopotami dla włamywacza.

Powyższe argumenty pokazują, dlaczego agencje ochrony tak chętnie wspierają się technologią. Obecnie jest ona znakomitym narzędziem do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. To także gwarancja jakości dla klienta, któremu zależy na skutecznej ochronie swojego obiektu.

Funkcjonalność e-kamery

Zdalny monitoring pozwala na wiele możliwości. O części już wspomnieliśmy, natomiast warto wyróżnić jeszcze tak zwaną wideo recepcję. Dzięki tej usłudze możemy szybko i sprawnie zweryfikować osoby wywołujące połączenie telefoniczne intercomowe do CMA oraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń wyposażonych w zamek elektroniczny.

E-kamery pozwolą nam także sprawdzić, czy pracownicy firmy stosują się do panujących procedur – czy mają na sobie ubranie robocze, czy nie spóźniają się do pracy, a także kontrolować, czy nie wychodzą na ponadprogramowe przerwy. Możemy również ocenić, czy drogi ewakuacyjne nie są zastawione.

Monitoring zdalny przyda nam się także podczas opieki nad dziećmi lub osobami starszymi. Dzięki obrazowi szybko sprawdzimy, czy nasi bliscy są bezpieczni. E-kamery mogą być więc przydatne nie tylko firmom.

W dzisiejszych czasach warto postawić na sprawdzone rozwiązania technologiczne. Zdają sobie z tego sprawę agencje ochrony, które inwestują swoje środki w coraz to lepszy sprzęt. Technologia wraz z dobrze wyszkolonym personelem może zapewnić klientom wysoki poziom bezpieczeństwa oraz kontroli nad obiektem. Z tego powodu e-kamery są rozwiązaniem, które warto zastosować w swojej firmie.

Michał Sęk

16Lut 2021

Sławomir Jaworski – Skuteczna ochrona to ciągły postęp

Dążymy do tego, aby dominować na rynku jako integrator systemów bezpieczeństwa, łącząc różne rozwiązania i aspekty ochrony zdalnej. Bieżący rok zapowiada się na znacznie lepszy niż ubiegły. Już w 2020 r. podjęliśmy rozmowy z dużymi klientami, którzy nam zaufali, a teraz liczę na rozszerzenie tych dobrze zapoczątkowanych kontraktów − mówi Sławomir Jaworski, prezes zarządu Alfa Group Sp. z o.o.

Sławomir Jaworski

Sławomir Jaworski, prezes zarządu Alfa Group Sp. z o.o.

Jaki był dla Alfa Group miniony rok, tak dotkliwy dla wielu firm i branż?

Sławomir Jaworski − Mimo że rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, oferowane przez nas usługi wysoce zaawansowanej technologicznie ochrony nie ucierpiały. Większość naszych klientów chciała z naszą pomocą zoptymalizować koszty ochrony fizycznej, która z roku na rok systematycznie drożeje. W 2021 r. państwo znowu zafundowało nam podwyżkę płac minimalnych. W tych okolicznościach klienci jeszcze bardziej doceniają możliwości, jakie daje zdalny dozór korespondujący z innymi technologiami, które wpływają na podwyższenie bezpieczeństwa przy znacznej minimalizacji kosztów ochrony – nawet do 70 proc. w stosunku do kosztów związanych z ochroną fizyczną. Mało tego, salony Jaguara, Landrovera, Toyoty, Forda, KIA, Volvo których lokalizacje znajdują się w całej Polsce powierzyły nam nie tylko monitoring wizyjny, który doskonale się sprawdza, lecz także zdalne dostawy i odbiór samochodów. W swojej ofercie mamy m.in. usługę video recepcji oraz zdalne operowanie szlabanami i bramami.

Oczywiście w razie potrzeby do akcji wkraczają nasi podwykonawcy – grupy interwencyjne lub − w zależności od sytuacji − są informowane odpowiednie służby. Czynnik ludzki zawsze ma decydujący głos, ale pamiętajmy, że jest on jednocześnie najbardziej zawodny. Dlatego nie chcemy go wyeliminować, ale staramy się znacznie ograniczyć możliwość popełnienia błędów, możliwie najszerzej zastępując człowieka technologią. Do człowieka należy ostateczna decyzja, jak postąpić w przypadku problemu, ale informacji o bieżącej sytuacji dostarcza technologia. Doświadczenie pokazuje, że bezwzględnie można na niej polegać.

Czy wspomniana podwyżka płac minimalnych dotknęła pańską firmę?

Sławomir Jaworski − Mamy już pewne doświadczenie, bo to nie pierwszy wzrost płacy minimalnej. W tym roku nasz dział handlowy musiał renegocjować wszystkie umowy. Jeśli tylko była możliwość proponowaliśmy optymalizację kosztów oferowanych usług, np. przez całkowite przejście na dozór zdalny lub modyfikację usługi w formie hybrydowej, aby obie strony były usatysfakcjonowane.

Jak szybko postępuje technologia wykorzystywana w usługach zdalnego dozoru?

Sławomir Jaworski − Postęp jest bardzo dynamiczny. Praktycznie co kwartał wchodzą nowe aktualizacje w zakresie analityki obrazu. W efekcie stale modyfikujemy i udoskonalamy nasze rozwiązania, rozbudowując je o nowe możliwości związane np. z rozpoznawaniem twarzy lub pomiarem temperatury. Systemy analityki obrazu coraz szerzej wykorzystują powtarzalność sytuacji obserwowanych w danym obiekcie i zapamiętywanych. Mówiąc kolokwialnie, uczą się go, i odnotowują informacje o zachodzących zmianach, które mogą być problematyczne.

ssss

Jakie rozwiązania mobilne mają zastosowania w usługach dotyczących ochrony?

Sławomir Jaworski − Właśnie dopięliśmy umowę z niemiecką firmą LivEye, która specjalizuje się w mobilnych systemach bezpieczeństwa. Rozwiązania mobilne nie są oczywiście novum na polskim rynku, ale konfiguracje, jakie proponują nasi niemieccy partnerzy, reprezentują naprawdę wysoki poziom innowacyjności. Jako pierwsi w Polsce podpisaliśmy z ich dostawcą umowę o współpracy. Wkrótce z nieskrywaną dumą zaprezentujemy systemy mobilne, które technologicznie są dużo bardziej zaawansowane względem konkurencji. Skupimy się na dwóch systemach LivEye: ONE+ i PRO 2.0. Pierwszy z nich to 6-metrowa wieża monitorująca wyposażona w dwie kamery PTZ z aktywnym zoomem i inteligentne oprogramowanie. Stanowisko zajmuje niewielką powierzchnię i łatwo zmienić jego docelowe miejsce. LiveEye ONE+ wymaga zasilania 230 V, jednak w przypadku awarii zasobnik prądu dostarcza zasilanie do 80 godzin. Z kolei system LiveEye PRO 2.0 jest rozwiązaniem hybrydowym, przyjaznym dla środowiska. Maszt jest nieco większy, ale nadal łatwo zmienić stanowisko w zależności od potrzeb. Ogromnym atutem systemu jest jego działanie na paliwo, przy czym zbiornik o pojemności 150 l starcza na 3 miesiące pracy. Oba systemy są konfigurowane zdalnie, a ich zasięg widzenia wynosi 200 m.

 

Umowa jest wynikiem zainteresowania klientów, czy dopiero zamierzają państwo zainteresować odbiorców tego typu ofertą?

Sławomir Jaworski − Jak wynika ze wstępnych badań przeprowadzonych przez LivEye przed rozpoczęciem współpracy z nami, w Polsce istnieje zapotrzebowanie na postawienie ok. 5−6 tys. wież mobilnych. Dziś działa ich 400, chłonność rynku jest więc bardzo duża. Najbardziej oczywistym atutem tych rozwiązań jest mobilność – przeniesienie urządzenia zależnie od potrzeb nie stanowi problemu. Z tego względu szczególnie polecane są one w przypadku szybkich inwestycji, które szybko się przemieszczają. Jedno z tych urządzeń w ogóle nie wymaga infrastruktury energetycznej. Taka autonomiczność w wielu przypadkach jest ogromną zaletą. Wstępnie mamy już pierwszych zainteresowanych klientów.

Jak ubiegły rok wpłynął na rynek usług ochroniarskich?

Sławomir Jaworski − Niestety konkurencja nie zawsze działa tak, jak powinna. W wielu przypadkach firmy ochroniarskie zaniżają kontrakty. Takie praktyki bardzo psują rynek. Granie ceną prowadzi do patologii w branży, co odbija się na jakości usług i bezpieczeństwa klientów. To największa bolączka naszego środowiska. Niestety martwi również to, że wielu klientom niezdrowo zaniżone stawki nie dają do myślenia, bo niska cena jest dla nich priorytetem.

Z jakimi oczekiwaniami firma wchodzi w 2021 rok i jakie cele stawia sobie zarząd?

Sławomir Jaworski − W świetle tego, co powiedziałem o szkodliwych praktykach branży, musimy stale proponować rozwiązania, które pozwolą nam się wyróżnić i udoskonalać ofertę dedykowaną różnym segmentom rynku. Na pewno nie zamierzamy konkurować stawką. Przykładem stałych działań firmy jest poszerzanie portfolio o nowych klientów, w tym sieci handlowe oraz galerie handlowe gdzie staramy się integrować kompleksowo systemy bezpieczeństwa.

Dążymy do tego, aby dominować na rynku jako integrator systemów bezpieczeństwa, łącząc różne rozwiązania i aspekty ochrony zdalnej. Oprócz rozszerzenia oferty usług o wieże mobilne w ramach wspomnianej współpracy z LivEye planujemy wchodzić w coraz to nowe rozwiązania, które wzbogacają ofertę i znacznie wychodzą poza monitoring wizyjny. Bieżący rok zapowiada się na znacznie lepszy niż ubiegły. Już w 2020 r. podjęliśmy rozmowy z dużymi klientami, którzy nam zaufali, a teraz liczę na rozszerzenie tych dobrze zapoczątkowanych kontraktów. Jednocześnie nie rezygnujemy ze stałej współpracy z lokalnymi agencjami ochrony fizycznej, bo wielu klientom wciąż zależy na tej tradycyjnej formy zapewnienia bezpieczeństwa.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Wywiad ukazał się na portalu www.rynekinwestycji.pl 

10Lut 2021

Ochrona zdalna – dlaczego monitoring zyskuje na popularności?

Chcąc zapewnić swojej firmie bezpieczeństwo na najwyższym możliwym poziomie należy sięgać po najlepsze dostępne środki. Ochrona zdalna to usługa, która oferuje szerokie spektrum możliwości.

Agencje ochrony inwestują w coraz to lepsze formy monitoringu. Wielu ekspertów otwarcie przyznaje, że to właśnie rozwój technologii zapewni najlepszy poziom bezpieczeństwa. Z tego powodu w tym artykule przyjrzymy się możliwościom, jakie oferuje ochrona zdalna.

Ochrona zdalna

Ochrona zdalna chętnie wybierana przez agencje ochrony

Kto stoi w miejscu ten się cofa? Takie podejście zdaje się prezentować wiele agencji ochrony, które dostrzegły potencjał w rozwoju technologicznym. Aktualnie monitoring zdalny jest coraz częściej wykorzystywany do ochrony budynków. Nie ma w tym nic dziwnego, ochrona zdalna pozwala obecnie na naprawdę wiele możliwości, które kompleksowo zapewniają bezpieczeństwo i odpowiadają na różne potrzeby klientów.

Ten rodzaj ochrony bazuje na stałej obserwacji obiektu za pomocą kamer. Pracownicy agencji ochrony otrzymują obraz, który przesyłany jest do Stacji Monitorowania Alarmów. Operatorzy kontrolują więc zdalnie sytuację i w razie zagrożenia podejmują odpowiednie decyzje. W ten sposób są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony nawet najbardziej wymagającym klientom.

Obecnie agencje ochrony chętnie inwestują w nieustanny rozwój technologiczny. Przy tym wszystkim należy jednak pamiętać również o odpowiednim wyszkoleniu pracowników, aby umieli wykorzystać pełnię możliwości z dostępnych środków.

Szerokie spektrum możliwości ochrony zdalnej

Klienci, którzy zdecydują się na taki model ochrony swoich obiektów, będą mogli wybrać system dopasowany do ich potrzeb. Warto również skonsultować się z agencją ochrony i dowiedzieć się, jakie środki bezpieczeństwa zalecają specjaliści.

Ochrona zdalna to między innymi wideoweryfikacja. Dzięki jej zastosowaniu operator Centrum Monitorowania Alarmów może ocenić, czy dany alarm nie jest jedynie fałszywym ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie. Czasem czujniki reagują w sytuacjach, które tego nie wymagają (np. gdy przez teren obiektu przebiegnie zwierzę). W ten sposób pracownik może szybko ocenić, czy dany alarm faktycznie stanowi zagrożenie. Jeśli tak, wówczas na miejsce zostaje wysłany Patrol Interwencyjny.

Ochrona zdalna to także lepsze zarządzanie interwencjami. Dzięki posiadaniu obrazów z wielu kamer operator może udzielić szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Więcej informacji to lepsza kontrola nad obiektem i w efekcie większy poziom bezpieczeństwa.

Ponadto kamery same w sobie są znakomitym środkiem prewencyjnym. Potencjalny przestępca widząc, że obiekt jest monitorowany automatycznie wie, że wtargnięcie na jego teraz będzie wiązało się z dużym ryzykiem. To samo w sobie może zniechęcić do podjęcia niepożądanych przez nas działań.

Ochrona zdalna to niższe koszty

Poprzez ograniczenie nawet do zera liczby pracowników ochrony fizycznej klient może ograniczyć koszty związane z ochroną obiektu. Za bezpieczeństwo jest bowiem odpowiedzialna agencja, która za pomocą Stacji Monitorowania Alarmów śledzi obraz z zainstalowanych kamer. To wysoki poziom ochrony, w dodatku tańszy od standardowych metod.

Jak informują niektóre agencje, ochrona zdalna to oszczędności sięgające nawet 75%. Pamiętajmy również o tym, że kamery mogą monitorować sytuację w wielu miejscach jednocześnie, a tego naturalnie nie mogą zapewnić pracownicy ochrony fizycznej. Ponadto obraz z kamer dociera w miejsca trudnodostępne dla ludzkiego wzroku. W ten sposób poziom kontroli nad obiektem zostaje dodatkowo wzmocniony.

System monitoringu można zastosować także do nadzorowania własnych pracowników. Sprawdzić, czy przestrzegają regulaminu firmy, dowiedzieć się, czy nie biorą nadprogramowych przerw w pracy lub zobaczyć, czy mają założony strój pracowniczy.

Ochrona zdalna jest przyszłością bezpieczeństwa. Agencje ochrony zdały sobie z tego sprawę już dawno, dzięki czemu regularnie wdrażają najnowsze możliwości techniczne. W ten sposób klient może mieć pewność co do tego, że jego dobra są chronione w odpowiedni sposób.

Andrzej Dworzański

6Lut 2021

Alfa Group z certyfikatem od CBC Poland

Z nieskrywaną radością informujemy, że 5 lutego prezes zarządu Alfa Group Sławomir Jaworski odebrał w siedzibie firmy z rąk Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa CBC Poland, certyfikat będący potwierdzeniem wdrożenia najnowszych technologii monitoringu perymetrycznego, które wynoszą nasze usługi ochrony na jeszcze wyższy poziom.

alfa-group

Otrzymany certyfikat to forma wyróżnienia od cenionego przez nas dostawcę zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu monitoringu wizyjnego wykorzystującego sztuczną inteligencję. Jest on efektem działań testowanych na konkretnych obiektach w ubiegłym roku. Ponieważ dowiedliśmy teoretycznej i praktycznej znajomości rozwiązań CBC, a sami przekonaliśmy się o ich jakości i skuteczności, dziś formalizujemy i przypieczętowujemy dotychczasową współpracę, która wchodzi na wyższy etap.

Jesteśmy przekonani, że to początek daleko idącego, obiecującego partnerstwa. − W ocenie mojego zespołu współpraca z CBC Polska to najlepsze co mogło nas spotkać. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz partner obdarzył nas zaufaniem, powierzając swoje rozwiązania i technologie, które doskonale sprawdzają się w usługach ochrony, które oferujemy. To partnerstwo jest ogromnym atutem i niewątpliwie daje nam przewagę w branży. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc włączyć do oferty tak zaawansowane technologicznie rozwiązania monitoringu – mówi Sławomir Jaworski. Myślę, że przyszła współpraca obu firm przedstawia się wielce obiecująco, a jej efekty przekroczą najśmielsze oczekiwania. Dzięki CBC Polska już teraz wynosimy systemy bezpieczeństwa na wyższy poziom, a kolejne miesiące współpracy wyglądają bardzo obiecująco − dodaje.

Chociaż ostatnie miesiące nie należały gospodarczo do łatwych, udało nam się stawić czoła pandemii i wdrożyć nowe rozwiązania, dzięki którym możemy zaoferować klientom ochronę praktycznie szytą na miarę, dostosowaną do określonych potrzeb danego obiektu. Sytuacja pandemiczna wpływa na uwarunkowania rynkowe i winduje poprzeczkę znacznie wyżej. Niemniej poziom współpracy, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku Alfa Group w ubiegłym roku, jest najlepszym dowodem, że obie firmy radzą sobie dobrze nawet w szczególnych warunkach gospodarczych. Wierzę, że nasza współpraca będzie wchodziła w nowe interesujące dla rynku obszary, wykraczające poza monitoring perymetryczny – mówi Krzysztof Skowroński, prezes CBC Poland. Dzięki współpracy z tak solidnym partnerem jak Alfa Group otwiera się szerokie pole do zastosowania naszych technologii − dodaje.

Wyróżnienie ze strony CBC Poland odbieramy jako potwierdzenie jakości naszych usług i początek owocnej współpracy na rzecz udoskonalania ofert w obrębie bezpieczeństwa, a zarazem świadectwo wiarygodności cenne z punktu widzenia naszych obecnych i przyszłych klientów. Jest to dla nas szczególnie ważne ze względu na fakt, że certyfikat otrzymują tylko nieliczne, najbardziej zasłużone i starannie wyselekcjonowane podmioty. Alfa Group jest w tym zakresie zdecydowanym liderem. Firma wykazała się efektywnością we wdrażaniu naszych technologii zaawansowanego monitoringu w konkretnych obiektach. To dla nas najlepszy sprawdzian, że nasz partner jest na odpowiednio wysokim poziomie, aby kontynuować długofalową współpracę i rozpowszechniać nasze technologie w obszarze niezawodnej ochrony – zaznaczył prezes Skowroński.

Alfa Group od początku stawia sobie ambitne cele i nie unika wyzwań. − Nie jesteśmy typową agencją ochrony. W swoich działaniach i planach rozwojowych ogromny nacisk kładziemy na zaawansowane technologie w zakresie bezpieczeństwa. W tym świetle perspektywa długofalowej współpracy z CBC Polska przedstawia się bardzo obiecująco i otwiera wiele możliwości dla doskonalenia oferty i konkurencyjności Alfa Group w branży security. Zakres naszych usług wciąż ewoluuje, abyśmy nadążali za postępem technologicznym. Chcemy być pionierem innowacyjnych rozwiązań na polskim rynku, ponieważ zależy nam, żeby nasza marka kojarzyła się z jakością i niezawodnością ochrony – tłumaczy Sławomir Jaworski. Szacunek, odpowiedzialność i transparentność w ramach naszej współpracy z CBC Polska jest miarodajną obietnicą pozytywnej współpracy i dalszego rozwoju usług ochrony, będących wynikiem pogłębionego działania opartego na solidnych fundamentach i zaawansowanych systemach − dodaje.

Jesteśmy przekonani, że przyznany nam certyfikat jest kolejnym dowodem naszej solidności i wysokiego poziomu usług. Zaufanie ze strony wiodącego dostawcy zaawansowanych technologii monitoringu opartych na sztucznej inteligencji traktujemy jako motywację do dalszego doskonalenia i rozszerzania zakresu usług security z korzyścią dla naszych klientów.

 

6Lut 2021

Wideo recepcja, dzięki niej łatwo zwiększysz poziom bezpieczeństwa w firmie

Możliwość monitorowania obrazu otworzyła przed agencjami ochrony szereg możliwości. Zdalny dozór sprawił, że poziom bezpieczeństwa w nadzorowanych obiektach wyraźnie się zwiększył. Jednym z systemów, które warto poznać jest wideo recepcja.

wideo recepcja

Czym jest wideo recepcja?

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zweryfikowanie osób, które chcą przebywać na nadzorowanym przez nas terenie. W tym przypadku pomocną dłoń wyciągają do nas agencje ochrony, które oferują możliwość wideo recepcji.

Dzisiejszy dozór wideo pozwala na sprawną weryfikację osób, które wywołują połączenie telefoniczne, intercomowe do Centrum Monitorowania Alarmów oraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń wyposażonych w zamek elektroniczny. W ten sposób monitoring posesji stoi na jeszcze wyższym poziomie. W ten sposób możemy zweryfikować tożsamość osób, które znalazły się na terenie danego obiektu, a także kontrolować ich zachowanie. Ponadto agencja ochrony może uprzednio ustalić z klientem, w jaki sposób pracownicy ochrony mają zachować się w momencie zaistnienia określonej sytuacji.

Wideo recepcja jest więc jednym z tych środków bezpieczeństwa, które wymiernie podnoszą jakość usług ochroniarskich.

Wideo recepcja, bo wideoweryfikacja to podstawa

Dzisiejsze systemy obwodowe są w stanie łączyć termowizję z analityką obrazu. Jest to metoda o wiele bardziej skuteczna od standardowego monitoringu zdalnego. Jeśli zależy nam na skutecznej ochronie posesji lub obiektów wielkopowierzchniowych, wówczas powinniśmy rozważyć zastosowanie dozoru wideo.

Pamiętajmy o tym, że skuteczna wideo recepcja wymaga dobrze przeszkolonej kadry. Choć technika w ciągu ostatnich lat dokonała niebywałego progresu, nie oznacza to, że można marginalizować rolę człowieka. Wręcz przeciwnie! Aktualnie każda profesjonalna agencja ochrony dba o to, aby jej pracownicy byli odpowiednio wykwalifikowani. Tylko w ten sposób będą w stanie wykorzystać pełnię możliwości oferowanych rozwiązań technologicznych.

Naturalnie tyczy się to także wideo recepcji. Usługa ta polega bowiem na skuteczne w ochronie posesji lub obiektów wielkopowierzchniowych. Tak więc to operator odpowiedzialny jest za weryfikację osób, które chcą dostać się do strzeżonego przez agencję obiektu. Z tego powodu rozważając skorzystanie z usług agencji ochrony warto zapoznać się z różnymi opiniami – sama technologia bowiem nie wystarczy.

Wideo recepcja to niższe koszty ochrony

Zdalne usługi ochroniarskie to nie tylko wyższy poziom bezpieczeństwa, ale również oszczędności finansowe dla klienta. Zdalny dozór potrafi być nawet o 75% tańszy od ochrony stacjonarnej. Ponadto może pełnić rolę prewencyjną – sam widok kamer potrafi działać deprymująco na potencjalnych złodziei.

Kamery pozwalają również na nagrywanie obrazu. Pracownik ochrony fizycznej może przeoczyć moment włamania i nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia. Zaawansowany system monitoringu pozwoli na uniknięcie sytuacji tego typu.

Wideo recepcja to również dobry sposób na nadzorowanie własnych pracowników. Sprawdzenie, w jakich godzinach przyjeżdżają do pracy lub ocenienie, czy nie wynoszą niczego wartościowego z naszej firmy. Poziom kontroli jest więc bardzo wysoki.

Obecnie agencje bezpieczeństwa coraz chętniej inwestują w rozwiązania techniczne oraz dalsze szkolenie personelu. Powodem są znacznie większe możliwości ochrony – zaawansowany sprzęt często posiada większe możliwości obserwacji od człowieka. Dzięki technologii pracownicy ochrony mogą w lepszy sposób wykonywać powierzane im obowiązki.

To naturalnie również silne argumenty dla samych klientom. W końcu dzięki takim rozwiązaniom ich dobra są lepiej chronione, a w dodatku ochrona zdalna nie nadwyręży ich budżetu przeznaczonego na środki bezpieczeństwa. Jest więc sporo powodów, dla których warto dać szansę wideo recepcji.

Andrzej Dworzański

3Lut 2021

E-patrol – ochrona godna XXI wieku

Każdy z nas chce chronić swoje dobra. W tym celu niektórzy decydują się na współpracę z agencjami ochrony. E-patrol jest jedną z najciekawszych oraz najbardziej skutecznych opcji dla osób, którym zależy na dużym poziomie bezpieczeństwa.

e-patrol

Na czym polega E-patrol?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, na początku musimy wyjaśnić, czym jest Centrum Monitorowania Alarmów. Ten nowoczesny system wyposażony jest nie tylko w standardowy monitoring wizyjny CCTV oparty na kamerach wideo, lecz także specjalistyczne kamery na podczerwień pozwalające na łatwiejsze dostrzeżenie intruzów na terenie obiektu oraz system dyskretnych alarmów. Operator agencji ochrony może więc z łatwością nadzorować obiekt w sposób zdalny.

E-patrol polega na skutecznej ochronie naszych dóbr przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. W ten sposób poziom bezpieczeństwa wzrasta, a dodatkowo klient otrzymuje szereg możliwości. Może na przykład otrzymać raport stworzony na podstawie zarchiwizowanego obrazu lub kontrolować pracowników w swojej firmie.

Warto sięgać po najnowsze rozwiązania techniczne. Aktualnie każdy obiekt może mieć zapewnioną kompleksową ochronę, wystarczy skontaktować się z agencją ochrony o sprawdzonej reputacji i zapytać o najskuteczniejsze w naszym przypadku opcje.

Dlaczego warto zaufać e-patrolowi?

Tradycyjne agencje ochrony polegają wyłącznie na fizycznych pracownikach. Naturalnie człowiek odgrywa bardzo ważną rolę w procesie ochrony, jednak ma swoje ograniczenia. Jednym z nich jest obecność tylko w jednym miejscu jednocześnie oraz ograniczone pole widzenia. Tymczasem korzystając z obrazu przesyłanego z wielu kamer operator Centrum Monitorowania Alarmów w znacznie większym stopniu kontroluje dany obszar.

Pamiętajmy również o tym, że kamery można zamontować w miejscach, które są niedostępne dla człowieka. W ten sposób otrzymamy dodatkową wizję, która zwiększy poziom ochrony. Kamery same w sobie pełnią również rolę prewencyjną – ich obecność może odstraszyć niejednego potencjalnego włamywacza.

Przy tym wszystkim miejmy na uwadze to, że dobra agencja ochrony ma nie tylko dobrej jakości sprzęt technologiczny, ale również wyspecjalizowaną kadrę. Urządzenia będą tym skuteczniejsze, im lepiej wyszkoleni będą pracownicy. Natomiast umiejętne połączenie technologii oraz profesjonalnej kadry zapewni wysoki poziom ochrony. Z tego powodu na rynku agencji ochrony firmy od lat inwestują nie tylko w lepszą technologię, ale również szkolenia pracowników.

E-patrol – inwestycja w bezpieczeństwo

Zdalna ochrona pozwala na lepszą obserwację terenu niż w przypadku zwykłej ochrony fizycznej. Operator Centrum Monitorowania Alarmów dysponuje wieloma informacjami na temat ewentualnego zagrożenia. Dzięki temu wysłany na miejsce Patrol Interwencyjny wie, z jaką sytuacją będzie mieć do czynienia. Zna również dokładną lokalizację źródła zagrożenia. E-patrol pozwala na zdobycie większej ilości informacji, które mogą okazać się kluczowe dla udanej interwencji.

Aktualnie nowoczesne systemy obwodowe łączące termowizję z analityką obrazu są znacznie bardziej skuteczne w ochronie posesji lub obiektów wielkopowierzchniowych niż standardowy monitoring zdalny, tudzież fizyczny obchód danej posesji. E-patrol to przyszłość w dziedzinie ochrony obiektów. Możliwość zdalnej obserwacji terenu pozwala na lepsze możliwości ochrony, ponadto jest opłacalna finansowo.

Niektóre agencje ochrony przekonują, że monitoring zdalny to oszczędność na ochronie obiektu nawet o 75%. Ponadto tak duża redukcja kosztów nie wiąże się ze zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie – pozwala na uzyskanie lepszej kontroli nad obiektem.

Firmy ochroniarskie inwestują w technologię zdalną, ponieważ e-patrol umożliwia im skuteczniejsze wykonywanie swojej pracy. To naturalnie duży atut również dla klientów, ponieważ ich obiekty w efekcie są lepiej chronione. Z powyższych powodów warto zastanowić się nad daniem szansy zdalnemu monitoringowi.

Andrzej Dworzański

31Sty 2021

Wideo obchód, poznaj najszybciej rozwijającą się formę monitoringu

W dzisiejszych czasach każda licząca się agencja ochrony doskonali swoje zaplecze techniczne. Wideo obchód jest jednym z rozwiązań, który znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Choć technologia nieustannie się rozwija, w dalszym ciągu najważniejszym elementem w przypadku agencji ochrony jest człowiek. Natomiast każdy profesjonalista musi umieć wykorzystać najnowsze możliwości, które oferuje rozwój monitoringu. Dzięki temu koszty zabezpieczenia obiektu maleją, a wydajność wzrasta.

wideo obchód

Wideo obchód, bo warto być w kilku miejscach jednocześnie

Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu kamer pracownik agencji ochrony może monitorować wiele miejsc jednocześnie. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od fizycznego obchodu, ponieważ pozwala na większy poziom kontroli nad obiektem. Wideo obchód może obejmować zarówno kamery zewnętrze jak i wewnętrzne. Pozwala to na szybkie przeanalizowanie alarmów. Często wiele z nich jest fałszywych, więc dzięki systemowi monitoringu można natychmiast określić, czy zagrożenie jest faktycznie realne.

W momencie, w którym pracownik rozpozna zagrożenie dzięki obrazowi z wielu kamer może ocenić, jaki rodzaj interwencji będzie tym najbardziej odpowiednim. Wysłana na miejsce grupa interwencyjna będzie wiedziała, z jakiego rodzaju problemem będzie musiała się zmagać. Wideo obchód dostarcza więc cennych informacji, ponadto dzięki archiwizacji obrazu klient może otrzymać pełen raport. Taka forma monitoringu cechuje się więc precyzją oraz wysokim poziomem kontroli nad obserwowanym obiektem.

Wideo obchód i jego zalety

Taka forma ochrony oprócz wysokiej skuteczności charakteryzuje się również innymi licznymi zaletami. Jest ona stosunkowo tania, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwości, jakie oferuje. Poziom bezpieczeństwa jest wyższy względem ochrony fizycznej, natomiast klient płaci za faktyczny czas, kiedy wykonywany jest wideo obchód.

Niektórym monitoring może wydawać się bezmyślnym przeglądaniem obrazów z kamer, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Pracownik agencji ochrony to osoba wyspecjalizowana, która podczas swojej pracy wykorzystuje swoją wiedzę oraz zgromadzone doświadczenie. To ona ustala, w którym momencie zostaje podjęta interwencja i w jaki sposób patrol interwencyjny podejmie działanie. Technika nie zastępuje więc człowieka, sprawia jednak, że wydajność ochrony jest znacznie większa.

Dużą zaletą są również działania bilingowe. Na życzenie klienta agencja może stworzyć raport, w którym opisze swoje spostrzeżenia oraz podjęte działania w kontekście strzeżonego obiektu.

Wideo obchód to także dyskrecja. Niepożądane osoby, które znajdą się na terenie pilnowanego budynku często nie zdają sobie sprawy z tego, że są obserwowane. To pozwala podjąć skuteczną interwencję, dzięki wykorzystaniu przewagi zaskoczenia.

Możliwości wykorzystania wideo obchodu

Monitoring pozwala nie tylko na skuteczne obserwowanie budynków. Na życzenie klienta może on również zapewnić lepszą kontrolę nad pracownikami – skontrolować, czy punktualnie przychodzą do pracy, czy przestrzegają panujących norm i zasad, czy zakładają obowiązujący strój – możliwości jest naprawdę wiele. Wideo obchód może być także wykorzystany do sprawowania lepszej opieki nad dziećmi czy osobami starszymi. Dzięki obrazowi z kilku kamer możemy szybko sprawdzić, czy nikomu z naszych bliskich nie stało się nic złego.

Monitoring znajdzie swoje zastosowanie także w przypadku śledzenia procesów technicznych. Jeśli zależy nam na tym, aby skontrolować przebieg prac w naszej firmie, zdecydowanie będzie on dobrym rozwiązaniem. Kolejną możliwością, którą oferuje wideo obchód jest kontrola dostępu. Dzięki obrazowi z kamery szybko ocenimy, czy dana osoba może przebywać w  danym miejscu i czy może zostać przepuszczona przez drzwi tudzież szlaban.

Jak widać możliwości jest naprawdę wiele, natomiast należy pamiętać o podjęciu współpracy ze sprawdzoną agencją ochrony. Sama technika może bowiem nie wystarczyć, jeśli dana firma nie zatrudnia wykwalifikowanych pracowników.

Andrzej Dworzański

Strona 2 z 3123