1. Alfa
  2. Centrum Monitorowania Alarmów (CMA)
  3. Monitoring GPS

Monitoring GPS

Monitoring GPS

Jednym z elementów Centrum Monitorowania Alarmów jest moduł GPS wykorzystujący mapy cyfrowe oraz informacje o położeniu geograficznym obiektów w ruchu. W systemie oprócz monitorowania aktualnej pozycji oraz historii tras, dostępne są funkcjonalności takie jak: kontrola stref, pomiary paliwa, obrotów, identyfikacja kierowcy, kontrola stanu wejść cyfrowych i analogowych.

  • Podgląd online aktualnej pozycji pojazdu,
  • Historia tras wraz z parametrami jazdy,
  • Alerty SMS i EMAIL od przekroczeń parametrów jazdy,
  • Kontrola ekonomiczności jazdy – ECO DRIVING,
  • Monitoring jazdy „służbowa” / „prywatna”,
  • Monitoring wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych.