1. Alfa
  2. Centrum Monitorowania Alarmów (CMA)
  3. Zdalny dozór wideo

Zdalny dozór wideo

Zdalny dozór wideo

To forma wykorzystania systemu kamer zainstalowanych na obiekcie do wykonywania weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa z poziomu Centrum Monitorowania Alarmów.

WIDEO WERYFIKACJA (działania operacyjne) – usługa polega na sprawdzeniu wizyjnym obiektu po informacji alarmowej, która została zarejestrowana w CMA. Alarmy mogą być generowane przez: czujniki zewnętrzne, bariery podczerwieni, analitykę obrazu z kamer CCTV, przycisk napadowy, GPS oraz inne czujniki podpięte do transmiterów / central alarmowych kompatybilnych z CMA

WIDEO OBCHODY (działania prewencyjne) – usługa polega na okresowej weryfikacji obrazu z kamer i podjęciu odpowiednich działań ustalonych z klientem przez operatora CMA. Zaletą tej usługi jest możliwość weryfikacji chronionego obiektu z zachowaniem najwyższego stopnia dyskrecji. Osoby obce nie są w stanie stwierdzić, kiedy usługa jest wykonywana. Dodatkowo obraz rejestrowany podczas weryfikacji jest archiwizowany, a Klient może otrzymać raport z wykonywanej usługi.

WIDEO RECEPCJA (działania operacyjne) – usługa polega na weryfikacji osoby wywołującej połączenie telefoniczne, intercomowe do CMA oraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń wyposażonych w zamek elektroniczny.