Audyt bezpieczeństwa

  Audyt bezpieczeństwa

  Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników działu operacyjnego proponujemy przeprowadzenie pełnego profesjonalnego Audytu bezpieczeństwa na Państwa obiekcie.

  Audyt taki obejmuje:

  • Ocena poziomu zagrożenia obiektów, wskazanie newralgicznych i słabych punków w systemie ochrony;
  • Sporządzenie rankingu potencjalnych zagrożeń;
  • Oceny poziomu bezpieczeństwa obiektów;
  • Klasyfikacji stref ochrony alarmowej, stref dostępu i stref nadzoru wizyjnego;
  • Wskazanie środków organizacyjno-technicznych neutralizacji potencjalnych zagrożeń;
  • Analiza i ocena stanu ochrony fizycznej (osobowej);
  • Wytyczne do bezpieczeństwa techniczno-organizacyjnego obiektów;
  • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia obiektów lub pomieszczeń objętych szczególną ochroną;

  Po przeprowadzeniu audytu otrzymają Państwo od nas dwie wersję raportów: papierową oraz elektroniczna oraz plan (instrukcję) proponowanej ochrony obiektu.