1. Alfa
  2. Usługi dodatkowe
  3. Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa

Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników działu operacyjnego proponujemy przeprowadzenie pełnego profesjonalnego Audytu bezpieczeństwa na Państwa obiekcie.

Audyt taki obejmuje:

  • Ocena poziomu zagrożenia obiektów, wskazanie newralgicznych i słabych punków w systemie ochrony;
  • Sporządzenie rankingu potencjalnych zagrożeń;
  • Oceny poziomu bezpieczeństwa obiektów;
  • Klasyfikacji stref ochrony alarmowej, stref dostępu i stref nadzoru wizyjnego;
  • Wskazanie środków organizacyjno-technicznych neutralizacji potencjalnych zagrożeń;
  • Analiza i ocena stanu ochrony fizycznej (osobowej);
  • Wytyczne do bezpieczeństwa techniczno-organizacyjnego obiektów;
  • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia obiektów lub pomieszczeń objętych szczególną ochroną;

Po przeprowadzeniu audytu otrzymają Państwo od nas dwie wersję raportów: papierową oraz elektroniczna oraz plan (instrukcję) proponowanej ochrony obiektu.