Detektywistyka

    Detektywistyka

    Łączymy wiedzę z doświadczeniem oraz praktyczną znajomością metod uzyskania informacji, co jednocześnie pozwala na rzetelne wykonywanie powierzonych nam zleceń.

    Nasi detektywi posiadają odpowiednie licencje dające gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. Świadczone usługi detektywistyczne realizowane są dyskretnie i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz interesem zleceniodawcy.

    Po zakończeniu zlecenia sporządzamy pełne sprawozdanie z wykonanych czynności w postaci Raportu.

    Sprawozdanie to ma moc prawną i może być wykorzystane jako materiał dowodowy w postępowaniu przed sądem.