ZDALNY DOZÓR WIDEO

USŁUGI DODATKOWE

Zdalny dozór wideo stanowi zaawansowaną metodę wykorzystania systemu kamer zainstalowanych na obiekcie, umożliwiając weryfikację oraz efektywną kontrolę bezpieczeństwa z centralnego punktu – Centrum Monitorowania Alarmów.

WIDEO WERYFIKACJA
[działania operacyjne]

Usługa polega na sprawdzeniu wizyjnym obiektu po informacji alarmowej, która została zarejestrowana w CMA. Alarmy mogą być generowane przez: czujniki zewnętrzne, bariery podczerwieni, analitykę obrazu z kamer CCTV, przycisk napadowy, GPS oraz inne czujniki podpięte do transmiterów / central alarmowych kompatybilnych z CMA…

WIDEO OBCHODY
[działania prewencyjne]

Usługa polega na okresowej weryfikacji obrazu z kamer i podjęciu odpowiednich działań ustalonych z klientem przez operatora CMA. Zaletą tej usługi jest możliwość weryfikacji chronionego obiektu z zachowaniem najwyższego stopnia dyskrecji. Osoby obce nie są w stanie stwierdzić, kiedy usługa jest wykonywana. Dodatkowo obraz rejestrowany podczas weryfikacji jest archiwizowany, a Klient może otrzymać raport z wykonywanej usługi.

WIDEO RECEPCJA
[działania operacyjne]

Usługa polega na weryfikacji osoby wywołującej połączenie telefoniczne, intercomowe do CMA oraz zdalnym otwarciu: szlabanu, śluzy, drzwi i pozostałych pomieszczeń posażonych w zamek elektroniczny.

ALFA
GROUP

Nasza firma specjalizuje się w wdrażaniu rozwiązań technicznych o znaczeniu kluczowym dla skutecznej ochrony procesów w firmach i organizacjach, które zarządzają naszymi klientami.