CMA

CENTRUM
MONITOROWANIA
ALARMÓW

CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW

Zdalny dozór wideo

To forma wykorzystania systemu kamer zainstalowanych na obiekcie do wykonywania weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa z poziomu Centrum Monitorowania Alarmów.

Monitorowanie GPS

Jednym z elementów Centrum Monitorowania Alarmów jest moduł GPS wykorzystujący mapy cyfrowe oraz informacje o położeniu geograficznym obiektów w ruchu.

Monitoring sygnałów

To forma wykorzystania systemu kamer zainstalowanych na obiekcie do wykonywania weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa z poziomu Centrum Monitorowania Alarmów.

Monitoring osób

Centrum Monitorowania Alarmów odbiera i rejestruje sygnały z analityki obrazu, czujników oraz innych urządzeń zamontowanych na obiektach kompatybilnych z centralami oraz transmiterami pracującymi pod kontrolą systemu SAFESTAR.

ALFA
GROUP

Nasza firma specjalizuje się w wdrażaniu rozwiązań technicznych o znaczeniu kluczowym dla skutecznej ochrony procesów w firmach i organizacjach, które zarządzają naszymi klientami.